Maarit Helkala ja Hilkka Pentsinen

Kymenlaaksoon kaivataan ikäihmisille perhehoitoa

Useimmille meistä lasten perhepäivähoito on tuttu juttu, mutta kuinka moni on kuullut ikääntyneiden perhehoidosta? Vuonna 2020 Suomessa oli 283 ikääntyneiden perhekotia, joista Kymenlaaksossa pyöreät nolla.

Ikäihmisten perhehoito on uudenlainen palvelumuoto kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen rinnalla. Perhehoito perustuu yrittäjyydelle, jossa yrittäjä tarjoaa kodissaan asumis- ja hoivapalveluita ikääntyneille.
- Perhehoitaja voi tehdä työtä myös asiakkaan kotona. Tai kuten eräs lastentarhanopettaja, joka oli perustanut omaan kotiinsa ikääntyneiden päiväkodin. Vanhukset tulevat sinne aamulla, syövät yhdessä, juovat päiväkahvit, harrastavat ja menevät illalla kotiin. Perhehoitoa voi tehdä monella tavalla, kertoo Kouvolan ammattiopisto Edukon hankevastaava Maarit Helkala.
Hän on toteuttamassa Edukon AITO-hanketta, jossa kehitetään ikääntyneiden perhehoitoa ja lisätään aiheesta tietoisuutta Kymenlaakson alueella. 

Perhehoito sopii ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy omassa kodissa sinne tuotavista palveluista huolimatta. Kunnon on oltava kuitenkin parempi kuin palvelu- tai hoivakotiasuminen edellyttäisi.
- Ikääntyneiden suurin syy laitostumiseen on yksinäisyys. Ikääntyneet ehtivät olla liian kauan yksin, ennen kuin pääsevät palveluiden pariin. Pitäisi lähteä ennaltaehkäisevästi liikkeelle, jotta toimintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään, huomauttaa AITO-hankkeessa työskentelevä hyvinvointialan erityisasiantuntija Hilkka Pentsinen.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Lapissa ikääntyneiden perhehoidon kehittäminen on ollut vilkasta.
- Lapissa saatujen kokemusten mukaan ihmiset ovat kuntoutuneet perhehoidossa, Helkala sanoo.

Koulutusta alan yrittäjyyteen tarvitaan

Kymenlaaksossa ei ole ikäihmisten perhehoitokoteja, mutta alueella on kuitenkin toimeksiantosuhteisia perhehoitajia, jotka käyvät hoidettaviensa kotona. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote kouluttaa toimeksiantosuhteiset perhehoitajansa itse. 

Yksi syy varsinaisten perhehoitokotien puuttumiselle voi olla se, ettei alan yrittäjyyteen saa koulutusta alueella. Esimerkiksi Kiteen evankelinen kansanopisto Pohjois-Karjalassa on järjestänyt ammatillisen perhehoidon koulutusta jo yli kymmenen vuotta.
- Siellä on koko ajan isoja ryhmiä valmennuksessa, yhteistyötä opiston kanssa tekevä Pentsinen tietää.

Edukossa on mietitty, että olisi hyödyllistä saada myös Kymenlaaksoon koulutusta, joka antaa valmiudet ammatillisen perhehoitokodin perustamiseen.
- Olemme jutelleet näistä asioista Kymsoten johtavien virkamiesten kanssa. He ovat tietoisia hankkeesta ja että olemme innokkaita tekemään yhteistyötä. Oppilaitoksen lisäarvo koulutukseen on se, että jos aikoo perustaa perhekodin, valmennamme myös yrittäjyyteen ja ohjaamme laskelmien tekemisessä, Helkala kertoo.

Suomessa vanhustenhoidon tila on puhuttanut jo vuosia, eikä tulevaisuus näytä yhtään aiempaa valoisammalta. Sekä hoitajista että hoitopaikoista on jatkuva pula.
- Alan tilanne on katastrofaalinen. Julkisuuskuva ei ole mairitteleva, eikä ala houkuttele opiskelijoita, Pentsinen harmittelee.
Uusia avauksia ja hoitomalleja siis kaivataan kipeästi. AITO-hanke kantaa tässä urakassa kortensa kekoon.
- Tietoisuutta vanhusten perhehoidosta on lisättävä, jotta alalle saataisiin ihmisiä tekemään tätä työtä, ovat he sitten yrittäjiä tai toimeksiantosuhteisia, Helkala sanoo.

Vaikuttamistyötä ja tietoa Kymenlaaksossa

AITO-hankkeen aikana Kymenlaaksoon on hankittu tietoa ikääntyneiden perhehoidosta ja luotu alan verkostoja ympäri Suomen. Pentsinen ja Helkala ovat jalkautuneet erilaisiin tapahtumiin levittämään tietoa ja järjestäneet muun muassa aluevaaliehdokkaille etäinfon aiheesta.
- Olemme saaneet hyviä lonkeroita aikaisiksi. Vaikuttamista pitää tehdä siellä, missä asiaa voidaan edistää, Helkala kuvailee.

Eduko kouluttaa lähihoitajia, joten myös opiskelijat ovat päässeet osallisiksi hankkeessa kerätystä tiedosta. Syksyn aikana on tarkoitus jatkaa Kymenlaakson kylätapahtumissa kiertämistä.
- Ikäihmisten omaiset ovat yksi tärkeä ryhmä, joille tietoa pitää levittää, jotta he osaavat pyytää vanhemmilleen sopivia palveluita. Toivottavasti nuorista löydetään vielä niitä, jotka innostuvat tekemään työtä vanhusten parissa, Helkala miettii.
Toiveissa on myös jatkohanke, jolla perhehoidon yrittäjyyskoulutusta voitaisiin pilotoida Kymenlaaksossa.


AITO-hanke (linkki) jalkautuu esittelemään ikääntyneiden perhehoitoa esimerkiksi Litviikkimarkkinoille Valkealaan 20.8.2022 ja Pestoomarkkinoille Elimäen kirkonkylään lauantaina 3.9.2022. Hanketta rahoittaa Pohjois-Kymen Kasvu ry maaseuturahastosta.


Teksti: Saija Räty, KaakonKantri
Kuva: Maarit Helkala (vas.) ja Hilkka Pentsinen luotsaavat Edukon Aito-hanketta. Kuvaaja: Saija Räty
Kuva etusivulla: Aito-hankkeeseen ja ikääntyneiden perhehoitoon pääsee tutustumaan syksyn aikana erilaisissa tapahtumissa. Kesäkuussa hanke oli mukana Kouvolan markkinoilla. Kuva: Aito-hanke

Julkaistu 17.8.2022.

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin