koriste

EU tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia kasvuhakuisille yrityksille 

Kun yrityksellä on kasvun paikka, tarve investoida ja kehittää, on saatavilla tukea Euroopan Unionin eri rahastoista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat rahoittaneet EU-ohjelmakaudella 2014–2020 maaseuturahastosta yli 200 yritysten investointi- ja kehittämistoimenpidettä. Niihin on myönnetty julkista tukea yhteensä yli yhdeksän miljoonaa euroa (1.1.2014-31.3.2021 välisenä aikana).

Maaseudun yritysrahoitusta voivat hakea kaupunkikeskustojen ulkopuolella sijaitsevat, toimintaansa kehittävät yritykset. Monin paikoin maaseuturahoituksen alue yltää hyvinkin kaupunkimaisiksi mielletyille alueille. Moni yrittäjä yllättyy kuullessaan, että hänen yrityksensä sijaitsee maaseuturahoituksen alueella. Myös yritysryhmät voivat saada rahoitusta yhteisiin ja yrityskohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin.

Maaseudun yritysrahoituksella tuetaan yritysten kasvua monipuolisesti eri toimialoilla, jotta kaupunkikeskustojen ulkopuolelle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja. Elokuussa 2019 julkaistun valtakunnallisen tutkimuksen mukaan rahoitusta saaneiden yritysten työpaikkakehitys, taloudellinen tuloksellisuus ja aluetalousvaikutus ovat olleet mittavampia kuin vertailtavien yritysten (lisätietoa tutkimuksesta: linkki).

Rahoituslähteiden käyttö vaihtelee kunnittain

Maaseuturahaston ohella yritysten investointeja ja kehittämistä rahoitetaan esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahastosta eli EAKR:sta, josta tuetaan myös kaupunkikeskustoissa toimivia yrityksiä. Kun tarkastellaan kuinka maaseuturahastosta ja EAKR:sta myönnetyt yritystuet jakautuvat Kaakkois-Suomen eri kunnissa, huomataan että EAKR:sta maksetut yritystuet korostuvat luonnollisesti kaupungeissa, erityisesti Lappeenrannassa, Imatralla ja Kotkassa (karttaliite: linkki). 

Myös Kouvolaan on maksettu määrällisesti paljon yritysrahoitusta EAKR:sta, mutta se ei kuitenkaan yllä maaseuturahastosta maksetun yritystuen yhteissummaan. Tämä johtuunee siitä, että pinta-alaltaan suureen Kouvolan kaupunkiin kuuluu runsaasti maaseutumaisia alueita, joissa toimii lukuisia toimintaansa kehittäviä yrityksiä. Parikkalaan on puolestaan maksettu yritysrahoitusta selvästi eniten Leaderin kautta. Se kertoo siitä, että yritysrahoitus on tullut alueella tutuksi erityisesti pitkäjänteisen Leader-työn kautta.

Uusi kausi, uudet säännöt

EU:n uusi ohjelma- ja rahoituskausi käynnistyy maaseuturahaston osalta vuonna 2023 ja jatkuu vuoteen 2027 saakka. Kuluvana vuonna 2022 noudatetaan vielä "vanhan" ohjelmakauden ehtoja. Rahoitusta haettaessa kannattaa olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ELY-keskukseen tai oman alueen Leader-ryhmään.

Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ensimmäinen yritysrahoitushaku on jo käynnissä. Lisätietoa EAKR:n rahoitushauista saa www.rakennerahastot.fi-sivuilta. Maaseuturahaston osalta uuden ohjelmakauden valmistelua voi seurata esim. Ruokaviraston sivuilta (linkki). Yritysten kannattaa tutustua myös ELY-keskuksesta haettaviin Yritysten kehittämispalveluihin (linkki).


Teksti ja infograafit: Saija Räty, tiedottaja, KaakonKantri

Kuvateksti: Yritysrahoitus kunnittain Etelä-Karjalassa (EAKR ja maaseuturahasto) 1.1.2014-31.3.2021. Pohjakartta: Etelä-Karjalan liitto. 
Kuva etusivulla: Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat rahoittaneet EU-ohjelmakaudella 2014–2020 maaseuturahastosta yli 200 yritysten investointi- ja kehittämistoimenpidettä yhteensä yli yhdeksällä miljoonalla eurolla (1.1.2014-31.3.2021).

Liite: (linkki) Yritysrahoitus kunnittain Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa (EAKR ja maaseuturahasto) 1.1.2014-31.3.2021. EAKR:n tuista on rajattu pois elinkeinoyhtiöt, oppilaitokset, yhdistykset ym. julkiset ja yleishyödylliset toimijat. EAKR:n tukien lähteenä on EURA2014-rekisteri (linkki). EAKR:n osalta kartassa on mukana tuet, joiden aloituspäivä on ennen 31.3.2021. Pohjakartat: Etelä-Karjala (Etelä-Karjalan liitto), Kymenlaakso (Maanmittauslaitos 2020).

Artikkeli on julkaistu 19.4.2022.

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin