Kansainvälistymistä matalalla kynnyksellä

Pienyrityksillä on jälleen erinomainen mahdollisuus päästä solmimaan kansainvälisiä verkostoja matalalla kynnyksellä. Luvassa on vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvää koulutusta sekä myöhemmin myös verkostomatkoja ja yrittäjävaihtoja koronatilanteen rauhoituttua.

Leader Sepran hallinnoima ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahastosta rahoittama kansainvälinen SEIC-hanke saa jatkoa uudesta SEIC 2 -hankkeesta. Kohderyhmänä ovat maaseudulla toimivat pienet yritykset ja palveluja tuottavien yhteisöjen edustajat, jotka tarjoavat tai suunnittelevat tarjoavansa paikallisia tuotteita tai palveluita.

Hankkeen toiminta sopii yrityksille, jotka esimerkiksi tuottavat paikallista ruokaa tai sen raaka-aineita, toimivat matkailualalla, käden töiden alalla, kyläkauppoina tai -puoteina.

Uusia kumppaneita Keski-Suomesta, Virosta ja Latviasta

Suomesta mukana ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Leader-ryhmien alueet sekä Keski-Suomesta Leader Viisarin toiminta-alue. Ulkomaiset kumppanit löytyvät Virosta ja Latviasta useiden, paikallisten Leader-ryhmien alueilta. Yhteistyötä viritellään myös muiden maiden suuntaan.

Miksi yritysten kannattaisi lähteä mukaan SEIC-hankkeeseen?
- Pienet yritykset eivät yksin välttämättä kykene kasvattamaan palvelutarjontaansa niin, että he voisivat markkinoida palvelujaan kansainvälisille markkinoille, mutta osana laajempaa verkostoa tämä on jo helpompaa. Kansainvälisyyden lisäksi myös Suomen toimijoiden verkosto kasvaa ja vahvistuu, kannustaa Leader Sepran hankekoordinaattori Heidi Hansén.

Yhteistyö muiden kaakkoissuomalaisten ja keskisuomalaisten pienyrittäjien kanssa mahdollistaa myös yhteistyön palvelutarjonnassa ja mahdollisuuden tuottaa uusia palveluita markkinoille. Hankkeessa yrittäjille tarjotaan monipuolisia työkaluja verkostoitumiseen, tiedonhankintaan ja kokemusten jakamiseen. 

Yrittäjien ohella kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja yrittäjyydestä saavat myös nuoret. Yrittäjän mukana vaihtoon lähtevä nuori voi olla yrityksen mahdollinen jatkaja tai esimerkiksi alaa opiskeleva nuori. Sopivan nuoren etsinnässä apuna on paikallinen hanketyöntekijä. 

Kansainvälistyminen alkaa etäkoulutuksella

Aiemmassa SEIC-hankkeessa mukana olleen kotkalaisen Majatalo Torpan yrittäjän Pauliina Lunnan mielestä hienointa oli se, että hankkeen aikana muodostui iso suomalais-virolais-latvialainen verkosto, jossa on mukana yrittäjiä ja yhteisöjä kaikista kolmesta maasta. Yhteiset verkkosivut helpottavat yhteistyötä ja ideoiden vaihtoa.

Lunna kertoo lisää kokemuksistaan verkkokoulutuksessa, jonka SEIC 2 ja Reima -hankkeet järjestävät yhteistyössä torstaina 11. kesäkuuta. Pienyrittäjille suunnatussa koulutuksessa luennoi LAB ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan lehtori Timo Saarainen, jolla on omakohtaista kokemusta kv-kaupasta yli kymmenen vuoden ajalta. Koulutukseltaan Timo Saarainen on maatalous ja metsätieteiden maisteri.
- Kerron esityksessäni siitä, millaisilla askelmerkeillä pieni yritys voi käynnistää kansainvälistymisen. Teemoina ovat esimerkiksi oman tuotteen hyväksyntä uudessa markkinassa, mahdolliset sertifikaatit ja kansainvälisen myyntiverkoston rakentaminen, Saarainen kertoo.

Maksuttomaan, parin tunnin etäkoulutukseen voi ilmoittautua 10. kesäkuuta mennessä. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu (linkki)!


Aiemmasta, vuosina 2016-2019 toteutetusta SEIC-hankkeesta voit lukea Leader Sepran ja KaakonKantrin sivuilta. Hankkeen kansainvälinen sivusto on osoiteessa www.seic.ee.
Reima-hanke on LAB-ammattikorkeakoulun, Sampo-ammattiopiston, ProAgrian ja Metsäkeskuksen yhteishanke, jonka päärahoittaja on Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Hanke etsii uusia tuote- ja palveluideoita maaseudulta, joiden kaupallistamista menestystarinoiksi tuetaan valmennuksen keinoin. Hanke tukee valmennusten ja uuden osaamisen avulla maaseudulle nykyaikaista innovaatiokulttuuria.


Teksti: Saija Räty, tiedottaja, KaakonKantri
Kuvat: Leader Sepra
Kuvateksti: SEIC 1 -hanke järjesti opintoretken Latviaan syksyllä 2018. Opintoretkellä oli osallistujia Kymenlaaksosta, Hämeestä ja Pirkanmaalta.
Kuva etusivulla: Leader Sepran hankekoordinaattori Heidi Hansén (vas.) SEIC 1 -hankkeen avajaisseminaarimatkalla Virossa.

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin