Saimaa Geoparkin yritysyhteistyö ponkaisee uudelle levelille 

Saimaa Geopark ry:n yritysyhteistyötä kehitetään kevään ja alkukesän aikana uudelle tasolle. Alueen mikroyritykset ja geopark ovat tutustuneet jo hankeyhteistyön sekä erilaisten koulutusten kautta toisiinsa, mutta nyt edetään entistä konkreettisempiin tekoihin. 

Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II - kehittämishankeen hengen mukaisesti alueen mikroyritykset kasvattavat tiedon avulla kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä sekä tunnettavuutta. Hanke mahdollistaa mikroyrittäjien ammatillisen kasvun mm. terästämällä turvallisuus- ja laatuajattelua sekä erilaisten sopimus- ja konseptikäytänteiden kautta. Läpi hankkeen rinnalla kulkee geologiasta ammentavien palveluiden ja tuotteiden synty sekä tuotteistamisen ideointi. 

- Mikroyrittäjillä on pienet resurssit, mutta heillä on myös valtavasti annettavaa alueen elinvoimalle. Saimaa Geopark avittaa osaltaan yrityksiä tarjoamalla välineitä kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja uusien palveluiden luomiseen, toteaa Saimaa Geopark ry:n toiminnanjohtaja Heli Rautanen. 

Kehittämishanke sai Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 rahoitusta ja hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskusten yhteisrahoituksella. Hanke kestää vuoden 2021 syksyyn saakka. 

Kotimaanmatkailu kasvaa koronan jälkeen

Koronapandemian kautta yrityskentässä syntynyttä hämmennystä ja epävarmuutta pyritään karkottamaan tähyilemällä jo tulevaisuuteen. Toimintojen ollessa muuten jäissä, omaan ja yrityksen koulutukseen kannattaa panostaa juuri nyt. Kevään kontaktipäivät on siirretty webinaareiksi. Saimaa Geopark järjestää sekä karjalaisille että savolaisille tuotekorttikoulutusta ja kansainvälisen luontoportaali Outdoor Activeen liittyvää koulutusta. 

Koronan jälkeisellä ajalla tulee korostumaan entisestään kasvava kotimaisten matkailijoiden määrä. Kotimaisuusasteen näkyväisyyteen on myös tulossa erilaisia kansallisia kampanjoita, joissa Saimaa Geopark ry aikoo olla mukana. Hyvä väline alueen yritysten yhteistyölle sekä näkyvyyden kasvattamiselle on Saimaa Geopark Partner -jäsentoiminta. Jäsenyys on yrityksille ilmainen, mutta yritysten tulee toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

- YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen periaatteet ovat Unesco Global Geoparkkien toiminnan peruskallioita. Saimaa Geoparkin toimintaperiaatteet nojaavat myös agendaan. Yrityspartner-toiminta on yksi parhaista välineistä toteuttaa kestävää kehitystä alueella, toteaa Rautanen. 

Hanke tekee myös läheistä yhteistyötä alueen muiden matkailuhankkeiden ja toimijoiden, esimerkiksi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Ketjureaktio –pyöräilymatkailuhankeen kanssa. 


Teksti: Saimaa Geopark ry:n tiedote 8.4.2020
Kuvateksti: Kummakivi-siirtolohkare on yksi Saimaa Geoparkin kohteista Ruokolahdella. Kuvaaja: Henri Niiranen, KaakonKantri
Kuva etusivulla: Taipalsaarella sijaitseva Sarviniemi on syntynyt sulavan mannerjäätikön hetkellisen pysähdyksen tuloksena 11 800 - 11 600 vuotta sitten. Sarviniemi on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön päiväretkikohde. Kuvassa Etelä-Karjalan virkitysaluesäätiön toimitusjohtaja Hanna Ollikainen (oik.) ja virkistysaluekoordinaattori Mari Matikainen sekä Saimaa Geoparkin geologi Kaisa-Maria Remes (vas.). Kuvaaja: Saija Räty, KaakonKantri

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin