Paikalliseen luontoon tutustuminen kuuluu olennaisena osana retkiä. Tsekin geoparkkeihin huhtikuussa 2019 järjestetyllä matkalla oli mukana mm. Puumalan kunnan markkinointipäällikkö Tuula Vainikka (etualalla).

Yhteistyöhanke teki Saimaa Geoparkia tutuksi yrittäjille

Saimaa Geopark ry:n Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella -yhteistyöhanke on vuoden ajan tehnyt Saimaa Geoparkia tutuksi Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Hankkeen avulla on edistetty alueen yritysten ja yhdistysten osaamista, toimintakykyä, toimialat ylittävää verkostoitumista ja uusien matkailutuotteiden syntymistä.

Luennoilla, työpajoissa, seminaareissa ja ekskursioilla on jaettu tietoa muun muassa alueen geologiasta, kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta, vastuullisesta matkailusta ja kansainvälisten matkailijoiden kohtaamisesta.
Saimaa Geoparkin toiminnanjohtaja Heli Rautanen kertoo vuoden lopussa päättyvän hankkeen luoneen positiivista virettä alueelle.
– Yrittäjät, yhteisöt ja sidosryhmät ovat tulleet toisilleen tutummiksi, ja positiivinen vire näkyy ihmisten puheissa ja kasvoilla. Hanketapahtumiin osallistuneet yrittäjät ovat päässeet verkostoitumaan yli maakuntarajojen ja saaneet vertaistukea toisiltaan.

Tapahtumiin on osallistunut toimijoita monilta aloilta: media- ja käsityöläisyrittäjiä, risteily-, majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluyrittäjiä sekä sidosryhmäkumppaneita kehitysyhtiöistä ja koulutusorganisaatioista.
– Koulutuksissa on käynyt myös kyläyhdistysten jäseniä. Kyläyhdistyksissä on paljon potentiaalia pienimuotoiseen yritystoimintaan, Rautanen vinkkaa.

Oppimatkoja kotimaahan ja maailmalle

Ekskursioilla Suomen ensimmäiseen UNESCO Geoparkiin Rokualle ja Tšekkien Geopark-kohteisiin osallistujat pääsivät tapaamaan alueen yrittäjiä ja keskustelemaan kokemuksista ja käytännöistä geoparkin kumppanina.
– Saimme ekskursioilta näkemystä ja oppia siitä, miten asioita kannattaa tehdä. Geologian ja geoparkin tulisi näkyä matkailutuotteissa nykyistä vahvemmin, sillä geologia on kaiken elämän perusta tällä alueella eikä sitä saisi ymmärtää liian monimutkaisesti.

Hankkeen aikana Saimaa Geoparkin nettisivuille on luotu tietopankki, jonne on koottu tietoa muun muassa alueesta, geomatkailusta, kestävästä matkailusta ja Saimaa Geoparkin palveluista ja toimijoista. Tietopankki hyödyttää esimerkiksi alueen yrittäjiä, jotka kertovat asiakkailleen geologiasta ja alueen syntyhistoriasta.

Ulkomaanekskursio puolestaan osoitti, että taloudelliset haasteet rajoittavat kehitystyötä myös muualla. Kansainvälinen yhteistyö kuitenkin kannattaa ja mahdollistaa myös EU-rahoituksen.
– Näkyvyyttä saa vain pitkäjänteisellä työllä, Rautanen muistuttaa.

Saimaa Geopark on onnistunut myös vahvistamaan omaa brändiään hankkeen myötä. Yrityskumppanit ovat ottaneet Saimaa Geopark Partner -logon käyttöön palveluidensa ja tuotteidensa markkinointiin, ja partnereita on tällä hetkellä 25.
– Suurin osa partnereista on tullut partneriverkostoon mukaan osallistuttuaan hanketilaisuuksiin. Yrittäjät ovat olleet innostuneita partnerilogosta, ja sitä näkyy entistä enemmän partnereidemme tuotteissa.

Georuokaa ja koulutusmatkailua

Potentiaalia on silti vielä hyödyntämättä.
– Georuoka saisi näkyä vielä vahvemmin matkailijoiden suuntaan. Myös koulutusmatkailulle on hyvät markkinat, Rautanen vinkkaa.
Hän peräänkuuluttaa yrittäjiltä aiempaa rohkeampaa suhtautumista aiheeseen.
– Haluaisin, että yrittäjät heittäisivät rohkeasti ideoita ilmaan ja päästäisivät irti pelottavista termeistä. Geomatkailu kattaa kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun, ja meillä on hyvät mahdollisuudet tuoda sen avulla esiin uusia näkemyksiä.

Tavoitteena onkin saada pikaisesti rahoitusta jatkohankkeelle, jossa yhteistyötä voitaisiin kehittää edelleen.
– Se edesauttaisi geologisten sisältöjen ja tuotteiden luomista ja tuomista matkailutuotteiksi sekä kansainvälistä näkyvyyttä. Haluamme myös kehittää Saimaa Geopark Partner -yritysyhteistyötä edelleen, Rautanen kertoo.
Tutustu Saimaa Geopark -yrityspartnereihin!


Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella -yhteistyöhanketta ovat rahoittaneet Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset, Euroopan maaseuturahasto, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö.


Teksti: Saimaa Geoparkin tiedote 3.12.2019
Kuvat: Heli Rautanen, toiminnanjohtaja, Saimaa Geopark

Kuvateksti: Paikalliseen luontoon tutustuminen kuuluu olennaisena osana retkiä. Tsekin geoparkkeihin huhtikuussa 2019 järjestetyllä matkalla oli mukana mm. Puumalan kunnan markkinointipäällikkö Tuula Vainikka (etualalla).
Kuva etusivulla: Tsekin-matkalla tutustuttiin paikalliseen kivientyöstöön, joka on tärkeä osa tsekkiläistä kulttuuria.

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin