KaakonKantri on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-yhdistysten yhteinen tiedotuskanava.

Kalasta kahisevaa

Paikallisen elinkeinokalatalouden kehittäminen on hyvässä vauhdissa.
- Verkostoituminen ja yhteistyö ovat lisääntyneet, toteaa Sisä-Suomen kalatalousryhmän aktivaattori Janne Ruokolainen.

Rahoitusta ryhmältä on toistaiseksi saanut kahdeksan hanketta ja kaksi uutta odottaa parhaillaan virallista päätöstä. Sisä-Suomen kalatalousryhmän tavoitteena on neuvoa, verkostoida ja rahoittaa alueen elinkeinokalataloutta eli kalastusta, jatkojalostusta, alan tuotekehitystä, kauppaa ja matkailukalastusta. Ryhmä on toiminut kaksi vuotta. Uusia hankehakemuksia odotellaan. Kalatalousaktivaattoriin voi olla yhteydessä jo ideavaiheessa ja saada häneltä apua suunnitteluun.
- Nyt on aika miettiä oman kala-alan yrityksen tai vaikka toimialan seudullista kehittämistä. Rahoitusta voi hakea muun muassa osaamisen tai toimintaympäristön parantamiseen tai uusien tuotteiden kehittämiseen, Ruokolainen kertoo.

Kala-aloilla on mahdollisuuksia

Särjestä ja lahnasta tehdyt elintarvikkeet kiinnostavat yhä useampia. Samoin luontomatkailu ja kotimainen matkailukalastus osana sitä on lisännyt suosiotaan. Viljellyssä kalassa on myös potentiaalia, joskin vuosi on ollut alalle vaikea lämpimien vesien vuoksi. Ruokolainen näkee paljon mahdollisuuksia kotimaiseen kalaan liittyvissä elinkeinoissa, mutta toki myös tehtävää riittää.
- Infrapuolella kalasatamien kehittäminen olisi tarpeen, samoin tietämystä kaupallisesta kalastuksesta tarvittaisiin lisää. Ammattikalastajat eivät suinkaan ryöstökalasta, vaan paremminkin hoitavat kalavesiä.
Aina on sovittavissa, kuten esim. Päijänteellä, että saaliiksi saadut taimenet ja lohet vapautetaan.

Verkostoita ja innovaatioita

Janne Ruokolainen nostaa esille kaksi ryhmän rahoittamaa hanketta, jotka omilla sektoreillaan ovat saaneet - ja tulevat vielä saamaan paljon aikaan. Keski-Päijänteen kalastusalueen käynnistämä Vajaastihyödynnettyjen kalalajien verkosto- ja aktivointihanke eli VAKAVA on koonnut aktiivisia toimijoita yhteen vähäarvoisen kalan hyödyntämisen puitteissa. Siihen kuuluu kalastusyrittäjiä, tutkijoita, kehittäjäorganisaatioita, kalastusvälinevalmistajia ja myös kaupan edustajia.
- Suurin osa kalastajista pyytää jo särkeä ja lahnaa tai vähintään harkitsee pyynnin aloittamista. Verkosto tuo toimijoita yhteen ja edistää alaa kokonaisuudessaan, Ruokolainen sanoo.

VAKAVA- hankkeen päätyttyä verkosto jatkaa toimintaansa suoraan kalatalousryhmän kautta. Loppusyksystä on tulossa muun muassa seminaari Jyväskylään. Toisena kiinnostavana hankkeena Ruokolainen mainitsee Jyväskylän ammattikorkeakoulun aquaponisen viljelyn hankkeesta, jossa sisätiloissa suljetussa kiertovesijärjestelmässä kasvatetaan kaloja ja kasveja.
- Minikokoisessa pilottikasvattamossa kierrätetään ravinnepitoista vettä kirjolohilta salaatille. Sekä kalat että salaatit ovat kasvaneet mainiosti ja järjestelmän ravinnekierto toteutunut odotetunlaisesti. Uutta tietoa ja osaamista on saatu runsaasti ja alustavat tulokset ovat lupaavia.


Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimialue kattaa 37 kuntaa Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa. Toiminta on organisoitunut alueen Leader-toimintaryhmien mukaan, joten ryhmä toimii Pohjois-Kymen kasvun, Vesurin, Viisarin, Jyväsriihen, Maaseutukehityksen, ETPÄHÄN ja Päijänne-Leaderin alueilla. 
Kalatalousryhmä saa rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta. Myös kunnat rahoittavat toimintaa. Koko Suomessa on yhteensä 10 kalatalousryhmää. Ryhmien nyt käynnissä oleva toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun. 


Teksti: Sis-Suomen kalatalousryhmän tiedote
Kuva: Noutokala kiinnostaa monia. Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien verkostohanke järjesti kesäkuussa Lahdessa hoitokalastussaaliin nouto- ja käsittelytapahtuman.
Kuva etusivulla: Näin käy särjen fileointi! Särjestä saa helposti maukasta syötävää, kunhan oppii käsittelyn niksit.

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Ota yhteyttä

Toimisto:
Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin