Metsänomistaja tekee tilinsä tukkipuusta 

Uudet lämpölaitosratkaisut kunnissa ja maatiloilla hyödyntävät paikallista metsäenergiaa nykyistä enemmän. Lämpölaitosten polttoaineena voidaan käyttää nuoren metsän hoitotöissä kerättyä energiapuuta. Metsä tuottaa paremmin ja lämpölaitos työllistää ja luo yrittäjyyttä.

- Metsäenergian hyödyntäminen on tärkeää erityisesti metsänhoidollisesta näkökulmasta. Metsä tuottaa ja kasvaa paremmin, jos sitä hoitaa ja harventaa. Nuoren metsän hoitotöistä syntyy samalla hyvää haketta paikallisen lämpölaitoksen käyttöön, painottaa bioenergian ja biotalouden asiantuntija Arto Pulkkinen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskuksen asiantuntijoita huolettaa, että nuoren metsän hoito viivästyy tai saattaa jäädä metsänomistajilta kokonaan tekemättä. Ensiharvennusvaiheessa omistaja saattaa yllättyä siitä, että metsäyhtiöt eivät osat puuta ennen kunnostustoimenpiteitä.  
- Metsänomistus on pitkäjänteistä työtä. Tuottoa voi joutua odottamaan kymmeniä vuosia, sillä tilin metsänomistaja tekee tukkipuusta. Erityisesti nuoren metsän hoito on tärkeää, sillä lehtipuupöheikössä puuston kehitys hidastuu ja metsänomistajalle aiheutuu selkeitä taloudellisia menetyksiä, muistuttaa aluekehityksen asiantuntija Seppo Repo Metsäkeskuksesta. 

Metsäkeskuksen Energiapuusta yrittäjyyttä biotalouteen –hankkeen tavoitteena on lisätä paikallisen metsäenergian käyttöä ja alan yrittäjyyttä. Se edistää myös energiaomavaraisuutta ja uudistaa maaseudun elinkeinorakennetta. 

- Haluamme saada Kaakkois-Suomeen enemmän pieniä ja keskikokoisia lämpölaitoksia, joita hoitavat ja joihin energiapuun hankkivat lämpöyrittäjät. Puunkorjuu ja lämpölaitosten rakentaminen ja ylläpito työllistävät, joten kotimaisen energian käytöllä on myös merkittävä aluetaloudellinen vaikutus, kertoo Pulkkinen. 

Lämpölaitoksen voi omistaa kunta, mutta se voi olla myös yrittäjän tai yrittäjäryhmän liiketoimintaa. Energianhankinnan voivat hoitaa esimerkiksi maatilayrittäjät. 
- Ihannetilanteessa metsänomistaja saa nuoren metsänsä kuntoon antamalla lämpölaitosyrittäjän tehdä siellä harvennuksen. Yrittäjä korjaa energiapuun ja käyttää sen lämpölaitoksella. Raha ei vaihda omistajaa, mutta molemmat osapuolet hyötyvät, kaavailee Repo.

Puuenergiataseet kertovat päättäjille, että energiapuuta riittää

Metsäkeskus selvittää yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa metsäenergian määrää ja saatavuutta Kaakkois-Suomessa.  Tavoitteena on lisätä myös kuntapäättäjien kiinnostusta kotimaisen energian käyttöön.
- Ensi keväänä järjestämme kunnissa energiapuuseminaareja. Kuntakohtaisten puuenergiataseiden avulla kerromme kuntapäättäjille, miten paljon kunnassa energiapuuta käytetään ja miten paljon sitä on tarjolla. 

Suomen metsäkeskuksen Energiapuusta yrittäjyyttä biotalouteen –hanke on tiedonvälityshanke, joka järjestää Kaakkois-Suomessa tapahtumia metsänomistajille, energiapuun korjuun laatupäiviä sekä metsäenergiaseminaareja. Hanketta on rahoitettu Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. 


Tiedonvälityshankkeissa nostetaan esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita ja jaetaan maaseudun yrittäjille ja asukkaille alan uusinta tietoa. Lue lisää tiedonvälitys- ja koulutushankkeista.


Teksti ja kuvat: Terhi Ojanen, sisällöntuottaja, KaakonKantri
Kuvateksti: Luumäen vajaa vuosi sitten käyttöön otettuun lämpölaitokseen tutustui kuutisenkymmentä metsänomistajaa marraskuun alussa. Lämpölaitokselta metsänomistajat siirtyivät nuoren metsän hoitokohteeseen seuraamaan, miten energiapuuta korjataan metsäkoneella. 
Kuvateksti edellisellä sivulla: Seppo Repo (vas.) ja Arto Pulkkinen Suomen metsäkeskuksesta kertovat, että paikalliset lämpölaitokset työllistävät ja lisäävät kotimaisen energian käyttöä.

Julkaistu marraskuussa 2016.

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin