Tapahtuman tiedot

Alkaa:13/12/2022 09:30
Sijainti:Webinaari

Kuvaus tapahtumasta

Kaakkois-Suomen viljelijätuki-infot: Miten viljelijätuet muuttuvat 2023 alkavalla kaudella?

Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Kaakkois-Suomen kuntien yhteistoiminta-alueet järjestävät alueen viljelijöille kaksi infotilaisuutta tukijärjestelmän muutoksista uudella 2023 alkavalla tukikaudella. Tilaisuudet pidetään teams-alustalla, eikä niihin tarvitse ilmoittautua. 

Tilaisuuden aiheisiin liittyen voi lähettää etukäteen kysymyksiä verkkokyselyyn vastaamalla 27.11.2022 mennessä. Kyselyyn: linkki
Kysymykset otetaan huomioon esitysten suunnittelussa. 

Tilaisuus 1 (13.12.2022 klo 9:30- noin klo 12, Teams)

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFiYjc3NTctMWZlMS00NjRjLWEzOGQtODc0MTZiYzFmY2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22523fd524-bf19-4230-856f-f25c3a8c3c4d%22%7d

Aiheet:

  • Ehdollisuus 
  • Maatalousmaa ja maataloustoiminta
  • Perustulotuki / Uudelleenjakotulotuki / Nuorten viljelijöiden tulotuki / Luonnonhaittakorvaus / Kansalliset tuet
  • Ekojärjestelmätuki
  • Luomukorvaus 

Tilaisuus tallennetaan, ja se on kaikkien vapaasti katsottavissa kahden viikon ajan.

Toinen tilaisuus tulossa tammikuussa myöhemmin varmistuvista kokonaisuuksista.

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin