Yritysrahoitus

Huom! Tällä sivulla on EU-ohjelmakauteen 2014-2022 kuuluvaa tietoa.

Yritysrahoitusta voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen tai laajentamiseen. Tuettavan yrityksen täytyy sijaita maaseudulla. Suurin osa Kaakkois-Suomesta on maaseutua, mutta Imatran, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan keskustat eivät kuulu maaseutualueeseen. Tarkista tarkat rajat alueesi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta tai alueesi Leader-ryhmästä.

Aluerajauskartat

Yrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan toimintaan ja yritystoiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle. Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Yritysrahoitusta voi hakea luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin ja kommandiittiyhtiö, osuuskunta ja maatila. Yritystukea voidaan myöntää pienelle tai keskisuurelle yritykselle. Keskisuurelle yritykselle rahoitusta voidaan myöntää vain maataloustuotteiden jalostukseen.

Tukimuodot

Investointituki

Tukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin investointeihin, joilla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehitykselle.

Tukea voi hakea kustannuksiin, jotka johtuvat seuraavista investoinneista

  • rakennuksen rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen
  • koneiden ja laitteiden hankkiminen
  • tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen
  • patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaavien aineettomien oikeuksien hankkiminen

Investoinnin hyväksyttävän kustannusarvion tulee olla vähintään 10 000 €. Investointitukea voi saada 20 % arvonlisäverottomista kustannuksista. Maataloustuotteiden jalostukseen kohdistuvaan yritystoimintaan investointitukea voi saada 20 - 35 % yrityskoosta riippuen.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Ennen suunniteltua investointia voit hakea tukea investoinnin taloudellisten, teknisten tai toiminnallisten edellytysten selvittämiseen. Toimenpide voi sisältää myös rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämisen ja valmistelun. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan eikä se edellytä investoinnin toteuttamista.

Toteutettavuustutkimuksen kustannusarvion tulee olla vähintään 3.000 €, josta tukea voi saada korkeintaan 50%.

Perustamistuki

Perustamistukea voidaan myöntää uudelle yritykselle tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Tukea myönnetään liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen liittyviin asiantuntija- ja konsultointipalveluihin esim. markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Tukea voidaan myöntää myös tuotantotilojen ja koneiden ja laitteiden vuokraukseen sekä muihin perustamisesta johtuviin tarpeellisiin toimenpiteisiin. Perustamistukea myönnetään myös kokeiluihin esim. keksintöjen kaupallistamiseen tai koemarkkinointiin. Investointeihin perustamistukea ei myönnetä.

Tuen määrä: 5 000 - 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen ja toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan ja 2 000 - 10 000 euroa kokeilutoimenpiteisiin.

Yritysryhmähanke

Yritysryhmähankkeessa vähintään kolmen yrityksen ryhmä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä että yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Tavoitteena voi olla mm. markkinointiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai yritysten laatuvalmennus. Tuen hakijaksi ja hallinnoijaksi soveltuu kehittämisyhtiö sekä muu julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Mukana olevat yritykset välttyvät kokonaan hankehallinnon vaatimalta työltä. Yritysryhmähankkeen tuki on 75%.

Tuen hakeminen

Rahoitusta haetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-ryhmältä sähköisessä Hyrrä-palvelussa. Ota aina yhteyttä Leader-toimistoon tai ELY-keskukseen ennen hakemuksen tekemistä!

Voit alkaa toteuttaa hanketta omalla riskillä, kun olet saanut ilmoituksen hankkeesi vireilletulosta ja hankkeen toteutusaika on alkanut. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden kustannusten mukaan. Hankkeissa tarvitaan aina myös toteuttajan omaa rahaa.

Rahoituksen määrä vaihtelee yritysinvestointien 20 prosentista perustamistuen jopa sataan prosenttiin, jos kyseessä ovat yrityksen perustamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut. Kysy tarkemmat tiedot rahoituksen ehdoista ja tukitasosta rahoittajalta. Jos maaseuturahoitus ei syystä tai toisesta ole oikea rahoitusmuoto hankkeesi rahoittamiseksi, asiantuntijamme pyrkivät löytämään sopivan vaihtoehdon muista yritystukimuodoista.

Olethan yhteydessä!

Saat lisää tietoa yritys- ja yritysryhmätukien ehdoista ja hakemisesta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja paikallisesta Leader –ryhmästä. Heihin kannattaa olla yhteydessä jo ennen Hyrrä-hakemuksen täyttämistä, linkki yhteystietoihin

Katso Kolme vinkkiä yritysrahoitukseen -video. (linkki)
Esite yritysrahoituksesta
Yritystarinoita Kaakkois-Suomesta -lehtinen 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin