koriste

Peltovalvoja tarkastaa viljelykasvit ja pientareet

ELY-keskuksen maaseutupalveluissa, tarkemmin sanottuna valvontaryhmässä eletään vielä elokuussa kiireistä aikaa. Maanviljelyyn liittyvät havainnot tehdään luonnollisesti kasvukaudella ja siksi yksikön henkilöstö tuplaantuu kesäaikana.

Peltovalvonta on yksi ELY-keskusten valvontatehtävistä. Työtä ohjaa Maa- ja metsätalousministeriön alainen Ruokavirasto, joka vastaa valtakunnan tasolla viljelijätukien toimeenpanosta. Tukien valvonta on sen sijaan aluehallinnon vastuulla, ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa tehtävää hoitaa 10-20 virkamiestä vuodenajan mukaan. Usein pareittain tehtävään peltovalvontaan kuuluu tarkastus paikan päällä kesäaikana sekä talvella tehtävä asiakirjavalvonta.

Viljelijöillä on mahdollisuus hakea erilaisia maatalouden tukia ja korvauksia: peruskannattavuutta ylläpitävien tukien lisäksi esimerkiksi tilan kehittämiseen liittyvää investointitukea. Peltovalvonnassa tarkastetaan ensin mainittuja perustukia ja korvauksia.

Kaakkois-Suomessa on yli 3000 tilaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maantieteellinen alue ulottuu Pyhtäältä Uukuniemelle asti käsittäen yli 3000 tilaa. Kaakkois-Suomessa tilojen keskikoko on noin 45 hehtaaria eli verrattain pieni. Tilan pellot on jaettu peruslohkoihin ja edelleen kasvulohkoihin, joissa kasvaa yhtä kasvilajia. Kasvulohkojen keskikoko Kaakkois-Suomessa on 2,1 hehtaaria.

Ruokavirasto valitsee vuositasolla vähintään 5 prosenttia tiloista valvontaan, sillä se on edellytys sekä kansallisten että EU-tukien maksamiselle. Valvontaan otetuista kohteista 20–25 prosenttia on valittu satunnaisesti ja loput käyttäen painotettua otantaa, jossa perusteena käytetään tilan ominaisuuksia tai haettuja tukia.

Kauraa vai hukkakauraa?

Tilallinen saa ilmoituksen valvonnasta enintään kaksi viikkoa aikaisemmin ja hänen toivotaan olevan mukana tarkastuksessa.
- Paikan päällä tarkastetaan, että pelloilla kasvaa sitä, mitä viljelijä on ilmoittanut tukea hakiessaan sekä mitataan tarvittaessa kasvulohkojen pinta-alat, kertoo ELY-keskuksen tarkastaja Sanna Paasonen.
Viljelyyn liittyvistä ehdoista tarkastetaan muun muassa, että valtaojan varressa on määrätyn levyinen piennar ja että tukiehtojen mukaista viljelysuunnitelmaa on noudatettu.

Tilakäynnin jälkeen viljelijälle lähetetään yhteenveto valvontahavainnoista ja mittaustuloksista. Lopullisen valvonnan tuloksen ja sen mahdollisen vaikutuksen maksettaviin tukiin viljelijä näkee tukipäätöksestä. Työ jatkuu saman tilan osalta vielä talvella, jolloin tehdään erillinen asiakirjavalvonta.
- Siinä tarkastetaan lohkokirjanpito, maanäytteet sekä se, ettei lannoituksen maksimimäärää ole ylitetty, selventää tarkastaja Riikka Sinikallio.
Asiakirjavalvonnasta tehdään myös yhteenveto. Näiden kahden yhteenvedon perusteella viljelijä saa tukipäätökset, joissa valvonnan tulokset on huomioitu. 

Tarkastaja ei valitse tiloja itse

Riikka Sinikallio on tehnyt peltovalvojan työtä jo pitkään ja käynyt joillain tiloilla useamman kerran, mutta uusiakin tulee vastaan edelleen. Tilojen määrä on vähentynyt mutta koko vastaavasti kasvanut. Joskus saattaa tulla puhetta otantaperusteista, mutta silloin viljelijälle kerrotaan, ettei tarkastaja valitse itse valvottavia kohteita.
- Harvoin on ikäviä kohtaamisia, sillä ihmiset ymmärtävät, että kumpikin osapuoli tekee työtään ja ihmisiä tässä kaikki ollaan, Riikka Sinikallio toteaa.
Vuoden 2019 tilavalvonnat tehdään marraskuun puoliväliin mennessä.


Oletko jo tutustunut maatiloille suunnattuun Neuvo 2020 -neuvontaan? Maa- ja metsätalousministeriön teettämän väliarvioinnin mukaan neuvontaa käyttäneet maatilat olivat siihen erittäin tyytyväisiä. Viljelijät kokevat saaneensa neuvontakäynneistä merkittävää hyötyä. Neuvonta tuo uusien tietojen kautta varmuutta ja jaksamista viljelijälle. Lue lisää.


Teksti ja kuva: Marjukka Hermonen, maksatusasiantuntija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tietolaatikon teksti: Saija Räty, tiedottaja, KaakonKantri
Kuvateksti: Sanna Paasonen mittaa kasvulohkojen pinta-alat ja vertaa niitä viljelijän ilmoittamiin lukuihin. Pieni kuva: Peltovalvonnassa tärkeimmät työvälineet ovat silmät ja GSP-laite, Riikka Sinikallio kertoo. 
Kuva etusivulla: Maa- ja metsätalousministeriö / ©maaseutuverkosto

 

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin