koriste

Maaseudun kehittämisrahoitus auttaa uusia yrittäjiä alkuun

Maaseudun kehittämisvaroista rahoitetaan maatilan pidon aloittavia viljelijöitä ja muita maaseudun yrittäjiä. Tällä EU-rahoituskaudella jo lähes 1400 uutta yrittäjää on saanut maaseuturahoituksesta apua yrittäjyyden alkutaipaleelle. Sekä nuoren viljelijän aloitustukea että yrityksen perustamistukea voi vielä hakea tämän ja ensi vuoden aikana yritystoiminnan käynnistämiseen.

Viime vuonna tavallista suurempi määrä uusia viljelijöitä

Aloitustuki auttaa maatalousyrittämisen käynnistävää viljelijää kattamaan aloittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Ruokavirasto maksaa aloitustuet maaliskuun lopussa ja seuraavan kerran lokakuun lopussa.

ELY-keskukset myönsivät viime vuonna aloitustukea 447 nuorelle viljelijälle, mikä on lähes 40 % tällä EU-rahoituskaudella myönnetyistä aloitustuista. Valtaosa suomalaisista maatiloista on edelleen perheviljelmiä eli aloittava viljelijä jatkaa tyypillisesti sukutilan toimintaa. Vuonna 2018 sukupolvenvaihdoksia vauhditti osittain se, että viime vuosi oli viimeinen vuosi, jolloin tilanpidosta luopujien oli mahdollista hakea luopumistukea.

Kaiken kaikkiaan tällä rahoituskaudella on myönnetty aloitustukea 1139 uudelle viljelijälle. Noin 43 prosenttia näistä aloittavista tiloista sijaitsee Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.

Maa- ja metsätalousministeriön teettämien arviointien mukaan jopa 40 prosenttia aloitustukea hakeneista olisi jättänyt sukupolvenvaihdoksen tekemättä ilman tukea. Tuki on myös aikaistanut omistajavaihdoksen tekemistä. Aloitustuen merkitys suomalaisen maataloustuotannon uudistumiselle on siis suuri. Aloitustuki rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Perustamistuesta asiantuntija-apua yrittäjyyden alkutaipaleelle

Tällä rahoituskaudella noin 250 maaseudun yrittäjää on saanut perustamistukea yrityksen toiminnan käynnistämiseen. Perustamistukea voi hakea muun yrityksen kuin maatilan aloitusvaiheeseen.  Perustamistuella yrittäjä voi ostaa asiantuntija-apua ja neuvontaa yritystoimintaa aloittaessaan.

Perustamistukea myönnetään vain yrityksille, joiden liiketoiminnassa on nähtävissä on kasvumahdollisuuksia. ELY-keskukset ja Leader-ryhmät valitsevat rahoitettavat yritykset valintakriteerien perusteella.


Lue lisää nuoren viljelijän aloitustuesta. Muiden kuin maatalousyritysten rahoituksesta voit lukea osoitteista maaseutu.fi ja kaakonkantri.fi.


Teksti: Ruokaviraston tiedote 29.3.2019
Kuva:
 Sekä maatilayrityksille että muille kaupunkikeskustojen ulkopuolla toimiville yrityksille on tarjolla aloittavien yritysten tukea. Kuvaaja: Martina Motzbäuchel / ©maaseutuverkosto
Kuva etusivulla: Sukupolvenvaihdoksen suunnittelua neuvojan avustuksella. Kuvaaja: Martina Motzbäuchel / ©maaseutuverkosto

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin