Puu liikkuu, kun bitit ja bitumit ovat kunnossa

Tulevaisuuden puun saanti varmistetaan pitämällä huolta taimikoista sekä metsä- ja kyläteiden kunnosta. Polvelta toiselle – metsätilan sukupolvenvaihdosmessut vetivät Lappeenrantaan runsaasti metsänomistajia.

Kaakkois-Suomen metsät ovat aktiivisessa käytössä. Myös metsätalouden tulevaisuus näyttää valoisalta.  
- Puulle on jatkossakin kysyntää, mutta bittien ja bitumien pitää olla kunnossa. Ilman toimivaa tietoverkkoa ja kunnossa olevia metsä- ja kyläteitä puuta ei saada liikkumaan eikä maaseutuelinkeinoja kehittymään, muistuttaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Uusien tuotteiden ja tehokkaampien järjestelmien rakentamiseen pitää panostaa. Erityisesti bio- ja kiertotalouden vahvistaminen on tärkeää, sillä fossiiliset polttoaineet pyritään korvamaan kestävästi uusiutuvilla raaka-aineilla, mm. metsällä. Hallituksen tavoite on, että Suomi on vuonna 2045 hiilineutraali
- Suomi voi olla maailman johtava maa luonnonvarojen kestävässä käytössä. Se avaa merkittävät vientimahdollisuudet teknologialle, toteaa Leppä.

Sukupolvenvaihdos on monella metsätilalla ajankohtainen

Metsätilojen omistajien keski-ikä on korkeampi kuin millään muulla elinkeinoalalla, joten sukupolvenvaihdos on monella tilalla ajankohtainen.  

Läheisten kiinnostus metsätilan jatkamiseen kannattaa selvittää ajoissa. Jos läheiset eivät ole kiinnostuneita, metsä kannattaa myydä kohtuuhintaan naapurille tai paikkakunnan metsäyrittäjälle, suosittaa varatuomari Matti Kiviniemi metsäalan lakipalveluyritys, Tmi Metsälaista.

- Perillisten tasapuolinen kohtelu on tärkeää, mutta yhteisomistusta pitää harkita tarkkaan. Yhteisomistuksessa olevilla tiloilla päätösten ja töiden tekeminen voi olla vaikeaa, toteaa Kiviniemi.

Metsänomistajia Kiviniemi kannustaa jatkamaan niin kauan kuin metsä on enemmän ilo kuin rasite.  
- Jos ei itse jaksaa metsää hoitaa, kannattaa palvelut ostaa. Järkevää on myös tehdä testamentti ja edunvalvontavaltuutus, muistuttaa Kiviniemi

Yhteismetsä on helppo ratkaisu metsänomistukseen

Osakaskunnan hallinnoima yhteismetsä sopii tuottavaa, mutta vaivatonta metsänomistusta arvostavalle. Yhteismetsä on yksityismaata, jota sen osakkaat hallinnoivat. Yhteiskunta kannustaa yhteismetsien muodostamista esimerkiksi verotuksellisin eduin.
- Yhteismetsiä hoidetaan ja käytetään metsäsuunnitelmien mukaan. Ne työllistävät tasaisesti ja takaavat tasaiset verotulot yhteiskunnalle, kuvailee metsätilarakenteen asiantuntija Jukka Matilainen Suomen metsäkeskuksesta.

Perinteiseen metsätilaan verrattuna yhteismetsän tuotto on tasaista eikä puunmyynnistä yleensä saa hetkellistä suurta tuloa. Myös osakkaan omatoimisen metsätyön, hankintahakkuun ja kotitarvepuun otossa on rajoituksia.
- Yhteiset pelisäännöt sovitaan yhteismetsän ohjesäännössä. Esimerkiksi se on sovittavissa, voivatko osakkaat hakea yhteismetsästä joulukuusen omaan käyttöön, Matilainen huomauttaa.

Metsäteiden kunnossa ja taimikoiden hoidossa on petraamista

Suomen metsäkeskusta huolestuttaa metsäteiden kunnostuksen ohella taimikonhoito. Oikea-aikainen taimikonhoito ratkaisee sen, kasvaako metsässä myöhemmin arvopuuta ja kuinka paljon tuloa metsänomistaja palstastaan saa.
- On tärkeää huolehtia metsien monimuotoisuudesta, vesiensuojelusta ja lisätä metsien hyödyntämistä yritystoiminnassa, toteaa Suomen metsäkeskuksen kaakkoisen palvelualueen aluejohtaja Antti Heikkilä.


Polvelta toiselle - metsätilan sukupolvevaihdosmessut järjesti Suomen metsäkeskuksen Tietoinen metsänomistus-hanke, jonka www-sivuilta löytyy Polvelta toiselle -messujen materiaalit. Hanke toimii Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savossa.


Teksti ja kuvat: KaakonKantri
Kuvateksti: Messut vetivät Lappeenrannan kaupungintalolle lähes 400 osallistujaa kuuntelemaan vinkkejä metsätilan sukupolvenvaihdokseen. 
Kuvateksti edellisellä sivulla: Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä uskoo, että metsätalouden tulevaisuus on valoisa.

Julkaistu syyskuussa 2017.

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin