Kestävää kehitystä Kymenlaakson matkailuun

Kestävien matkailupalveluiden kysynnän odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan entisestään ja Kymenlaaksossa on päätetty iskeä kiinni kasvun tuomiin mahdollisuuksiin.

Sustainable Travel Kymenlaakso -hankkeessa on pyritty luomaan tulevaisuuden näkymät huomioivaa pohjaa alueen matkailusektorin toimintaedellytyksille. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa hanketta hallinnoi Kouvolan kaupunki ja osatoteuttajana toimii kehitysyhtiö Cursor Oy.
- Monet matkailutoimijat toimivat jo lähtökohtaisesti vastuullisesti, mutta siitä viestiminen ja vastuullisuustoimien todentaminen ovat jääneet täällä vielä aika vähälle huomiolle. Hankkeessa meillä on ollut koulutuksia ja työpajoja esimerkiksi juuri yritysten vastuullisuustoimien tunnistamisen ja niistä viestimisen parantamiseksi. Tähän liittyy keskeisesti Visit Finlandin lanseeraama Sustainable Travel Finland -ohjelma, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mikko Kiirikki.

Kiirikki kuvailee Sustainable Travel Finland -ohjelman matkailutoimijoille suunnatuksi ”työkalupakiksi”, jonka avulla tehdään suunnitelma yrityksen kestävän matkailutoiminnan systemaattiseksi kehittämiseksi, sekä viestimiseksi ulospäin asiakkaille ja muille matkailutoimijoille. Yritysten kehitystyön tueksi Sustainable Travel Kymenlaakso -hankkeessa on tehty toiminta- ja sisältösuunnitelmat alueelliselle viestinnälle vastuullisuusnäkökulmasta sekä tuotettu sisältöä matkailuorganisaatioiden verkkosivuille ja some-kanaviin. Tarkoituksena on, että tähän asti vähänlaisesti esillä ollut vastuullisuusviestintä tulee jatkossa pysyväksi osaksi myös alueellista viestintää ja Kymenlaakson sekä Loviisan seudun tunnettuus nousee niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Lisäksi hankkeessa on laadittu matkailutoimijoiden käyttöön konkreettisia toimenpiteitä esittävä kestävän matkailun ilmastosuunnitelma.
- Aikaahan tällaisen kehittämisen tulosten näkyminen ottaa, mutta pohjatyö on saatu hankkeessa alueellisesti hyvin käyntiin, Kiirikki tuumii.

Hankkeen toimenpiteiden Kiirikki toivoo pitkällä jänteellä heijastuvan koko alueen kilpailukykyyn ja sitä kautta matkailijamääriin ja matkailutulon kasvuun. Toiveissa on myös, että vastuullisen matkailutoiminnan ennakoiva kehittäminen antaa tulevaisuudessa eväitä olemassa olevien yritysten lisäksi uudellekin yritystoiminnalle.
- Jos mietitään tätä koko kestävyysajattelua, niin näen, ettei se ole mikään hetkellinen trendi, vaan kyllä se on pysyvä muutos. Sen merkitys kasvaa koko ajan ja siihen tulee varmasti jonkinlaisia vaatimuksia tulevaisuudessa. Se pitää ottaa näissä matkailun kehittämistoimenpiteissä huomioon, Kiirikki summaa.


Katso Sustainable Travel Kymenlaakso -hankkeen tuottama, alueen luonto- ja kulttuurikohteita matkailijoille esittelevä video.

Sustainable Travel Kymenlaakso tarjoaa alueen matkailutoimijoille veloituksetta konsultaatiopalveluita vastuullisuusviestinnän ja oman toiminnan kehittämiseksi, sekä näkyvyyttä VisitKouvolan sähköisissä kanavissa hankkeen päättymiseen 31.5.2022 asti. Valmennukset ja koulutukset | VisitKouvola


Teksti: Henri Niiranen, sisällöntuottaja, KaakonKantri

Kuvat: Kouvolan kaupunki (kuvitus)

Juttu julkaistu 28.4.2022

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin