koriste

Kiertotaloutta ja kierrätystä halutaan lisätä kylissä ja kunnissa

Etelä-Karjalan maaseudulta etsitään rakentajaa tai nikkaria, joka tekee rakennuksen, jonka rakentamisessa on tietoisesti käytetty kierrätysmateriaalia. Rakennus voi olla pieni tai iso. Toivon mukaan siitä voisi luoda uuden tuotteen. Etsintä jatkuu helmikuun 2021 loppuun.

Haluatko kuluttaa kestävästi ja kierrättää mahdollisimman tehokkaasti? Haluatko ideoida kierrätysmateriaalista uusia tuotteita? Suurin osa käytetystä materiaalista voidaan hyödyntää niin, ettei siitä tule jätettä. Materiaalien kierrätys on osa ilmastotyötä. Haluatko säästää ja vähentää hävikin määrässä ja vähentää jätettä?

Materiaalin uusiokäyttö rakentamisessa

Hinkua Etelä-Karjalaan! –hankkeessa edistetään kestävää materiaalin kulutusta ja uudelleenkäyttöä arjessa. Rakennus- ja purkumateriaalin kierrätystä halutaan parantaa.  
- Etsimme sopivaa kohdetta, jossa voidaan hyödyntää rakennus- ja purkumateriaalia uuden rakentamiseen. Oli kohde sitten talo tai leikkimökki tai jotain siltä väliltä, kertoo hankevetäjä Anna-Maija Wikström.
Kohdetta ja tekijää etsitään helmikuun 2021 loppuun mennessä. Esimerkkikohteen pitäisi olla sellainen, jonka rakentamisessa on tietoisesti käytetty kierrätysmateriaalia. Lisäksi sen pitäisi olla mieluiten sellainen, että sen voisi tuotteistaa.

Kierrätystyöpajoja kyliin

Ensi vuonna järjestetään yhdessä SaimaanVirta ry:n Kierrätystä Kyliin –hankkeen kanssa kierrätystyöpajoja. Kierrätystyöpajassa tehdään kierrätysmateriaaleista kaikenlaista uutta tuotetta nikkaroiden, ommellen, neuloen tai miten vain. Työpajassa voi syntyä ideoita vaikkapa myytäviksi tuotteiksi. Työpajoista ja muista hankkeen tilaisuuksista ilmoitellaan talvella ja keväällä lähemmin hankkeen nettisivuilla (linkki sivuille).

Kylälainaamot

Yhteiskäytöllä voidaan vähentää kulutusta ja säästää tavaroiden hankinnassa. Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeessa edistetään myös tavaroiden yhteiskäyttöä kylissä.
- Voidaan perustaa tavaroiden lainaamoja eli kylälainaamoja yhdessä yhdistysten tai kuntien kanssa, Wikström mainitsee.

Hävikin pienentäminen säästää

Hankkeessa kannustetaan myös materiaalihävikin pienentämiseen. Esimerkiksi kuntien laitokset, yritykset ja yhdistykset voisivat tulla yhteistyöhön mukaan pienentämään materiaalihävikkiä. Yhdessä hankkeen kanssa voidaan käydä läpi hävikin pienentämisen mahdollisuuksia. Yritys nostetaan hankkeen sivuilla ja tiedottamisessa ilmastotekojen tekijäksi.

Valmistusmateriaalien hävikin pienentäminen pienentää myös materiaalikustannuksia. Jätteeseen menevää hukan määrää supistamalla säästetään jätekustannuksissa. Ja myös haitalliset vaikutukset ilmastoon vähenevät. Jonkun jäte voi myös olla toisen materiaali.


Hinkua-Etelä-Karjalaan! –hanketta toteuttavat Imatran seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Hanketta toteutetaan 1.3.2020 – 31.12.2022 ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tavoitteena on muun muassa tehdä Etelä-Karjalan maaseudusta ilmastoystävällisen elämän malliympäristö, löytää keinoja hiilensidonnan lisäämiseksi ja saada pilottikohteita mahdollisimman moneen Etelä-Karjalan kuntaan. Linkki hankkeen sivuille. Hanke järjestää myös energianeuvontaa haja-asutusalueiden asukkaille ja esim. kylätaloille. Lue lisää!


Teksti: Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeen tiedote
Kuvat: Contum Oy / ©maaseutuverkosto

Juttu on julkaistu 28.12.2020.

Poistettu 19.1.2021 tieto työpajasta, jonka ajankohtaan on tullut muutoksia. Ajankohtaiset tiedot tilaisuuksista löytyvät hankkeen sivuilta (linkki yllä).

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin