koriste

Hinkua Etelä-Karjalaan!

Vuosien 2020-2022 aikana Etelä-Karjalan maaseudulta etsitään hyviä käytänteitä vähähiilisemmän toiminnan edistämiseksi. Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeen toteuttavat Imatran sekä Lappeenrannan seudulliset ympäristötoimet.

Tavoitteena on löytää maaseudun asukkaista aktiivisia henkilöitä kokeilemaan arjessaan uusia ilmastoa huomioivia elintapoja. Hankkeessa paneudutaan myös muun muassa materiaalien kierrätykseen, liikennöintiin sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen. Pilotointien avulla mahdollistetaan uudentyyppistä, vähähiilisempää elinkeinotoimintaa. 
Työ on osa maakunnan ilmastonmuutoksen torjuntaa. Suomen ympäristökeskus SYKE myönsi Etelä-Karjalalle Hinku-maakunta -statuksen marraskuussa 2019.

Yhdessä maaseudun asukkaiden kanssa

Asukkaiden laaja osallistuminen on hyvin tärkeää, jotta voidaan kehittää nykyisiä vähähiilisiä käytäntöjä aiempaa vahvemmin maaseudun asukkaiden näkökulmasta. Tätä työtä varten koko maakunnasta haetaan 30 vapaaehtoista perhettä, jotka haluavat vähentää omaa hiilijalanjälkeään ja jakaa hyväksi havaitsemiaan käytäntöjä. Vapaaehtoisille asukkaille järjestetään koulutusta ja heidän hiilijalanjälkensä lasketaan sekä kokeilujakson alussa että lopussa. 

Asukkaat voivat itse valita itselleen sopivimmat toimenpiteet. Toiminta on jatkoa Lappeenrannassa jo toteutetulle Greenreality-kodit toiminnalle. Nyt myös muiden kuntien asukkaiden on mahdollista lähteä helposti mukaan.
Hankkeen vetäjä Anna-Maija Wikström Imatran seudun ympäristötoimesta kertoo, että maaseudun ilmastoedelläkävijäksi voi ilmoittautua heinäkuun 2020 ja joulukuun 2021 välisenä aikana vapaasti.
- Vapaaehtoisia kerätään avoimella haulla eli mukaan voi ilmoittautua, kun aika on itselle siihen sopiva. 

Ilmoittautumisen jälkeen Ilmastoedelläkävijä-perheille järjestetään neuvontaa ja jokainen laskee ohjatusti oman hiilijalanjälkensä. Kokeilujakson pituuden voi valita vapaasti 1-3 kuukauden väliltä, samoin toimenpiteet, joilla kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä vähennetään. Kokeilujakson päätteeksi hiilijalanjälki lasketaan uudelleen ja raportoidaan kuinka elämäntapamuutokset ovat siirtyneet osaksi normaalia arkea. Kokeilujaksolle voi ilmoittautua täältä (linkki lomakkeeseen).

- Aloitusneuvontaa järjestetään asiantuntijoiden avustuksella joko virtuaalisesti tai erillisessä tilaisuudessa, jos ilmoittautuneita on saman kuukauden aikana useampia. Ensimmäinen neuvontatilaisuus oli elokuussa ja seuraava syyskuussa. Neuvontaa Ilmastoedelläkävijät saavat myös kokeilujakson kestäessä, Wikström lupaa.
Toiveena on saada mukaan monipuolisesti maaseudun asukkaita mukaan.
- Asumismuotoa, perheen tai maatilan kokoa ole rajattu. Hiilijalanjälkeä pienentäviä toimenpiteitä on myös laajasti valittavissa eli jokainen varmasti löytää mieleisensä tavat.

Energiatehokkuuden parantaminen

Maaseudulta etsitään pilotointikohteita, esimerkiksi kylätaloja, jotka haluavat lisätä energiatehokkuuttaan. Näille kohteille tehdään käytännölliset suunnitelmat vaikkapa aurinko- tai tuulisähkön käyttöönotosta. Energiatehokkuuden parantamisesta järjestetään avoimia esittely- ja neuvontatilaisuuksia. Neuvontaa järjestetään myös erilaisista ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvistä teemoista.

Hiilinielujen lisääminen

Tyypillisiä hiilinieluja ovat vesistöt ja kasvit, jotka poistavat hiilidioksidia ilmakehästä. Hankkeessa parannetaan maaseudun hiilinieluja metsissä, maatiloilla ja maaseututaajamissa jakamalla asiasta tietoa sekä etsimällä sekä kehittämällä erityyppisiä esimerkki- ja pilottikohteita.

Hankkeessa tuodaan käytäntöön maaseudulle sopivia hiilinieluja, kuten kosteikot, niityt sekä paremmin hiiltä sitovat metsiköt. Maaseututaajamissakin voidaan lisätä erilaisia viherratkaisuja, kuten moniviheralueet, puistot, puutarhat ja palstaviljelyalueet. Lappeenranta ja Imatra esittelevät esimerkkinä omia toteutettuja hiilinielukohteita.

Yhteistyöstä voimaa

Ilmastonmuutoksen torjumista ei tehdä yksin eikä se pysähdy kuntarajoihin. Etelä-Karjalassa onkin jo laaja yhteistyöverkosto toteuttamassa ilmastotyötä. Yhteistyöllä tavoitellaan laajaa näkyvyyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, kertoo Lappeenrannan ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.
- Lappeenranta eteni tänäkin vuonna finaaliin Euroopan vihreimmän kaupungin eli European Green Leaf Award 2021 -kilpailussa. Menestystä tulee, kun ilmastotyötä tehdään systemaattisesti ja siitä myös tiedotetaan aktiivisesti.

Imatran kaupungilla on tehty tavoitteellista ilmastotyötä vuodesta 2007 alkaen. Kasvihuonepäästöt ovat laskeneet tuosta ajasta yli kolmanneksen (38 prosenttia), ja hiilineutraaliustavoite on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.


Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeen toteuttavat Imatran sekä Lappeenrannan seudulliset ympäristötoimet. Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa hankkeen kokonaisuudessaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja valtion osuudesta. Hankeaika on 1.3.2020 – 30.6.2022. Erilaisista toimenpiteistä tiedotetaan aktiivisesti hankkeen nettisivuilla. Lue lisää!


Teksti: Hinkua Etelä-Karjalaan -hankkeen tiedotteet 23.6.2020 ja 25.6.2020
Kuvateksti: Yksi hankkeen toimenpiteistä on hiilinielujen lisääminen maatiloilla ja maaseututaajamissa. Kuvaaja: Kati Korhonen, Lappeenrannan kaupunki
Kuva etusivulla: Anna-Maija Wikström on Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeen vetäjä. Kuvaaja: Leena Peura-Kuusela, Imatran kaupunki

Juttu on julkaistu 4.9.2020

 

 

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin