Puun käyttö lämmöntuotannossa saa eurot kiertämään

Kotimaisen puuenergian käytön lisääminen tuo uusia elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle ja lisää energiantuotannon omavaraisuutta.

- Paikalliseen polttoaineeseen käytetty raha jää kiertämään alueelle, huomauttaa projektitutkija Mika Laihanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (LUT).

Kaakkois-Suomessa puuta hyödynnetään metsäteollisuuden raaka-aineena ja energian tuotannossa selvästi enemmän kuin muualla Suomessa. Metsäteollisuus on perinteisesti käyttänyt paljon puuta omassa energian tuotannossaan, mutta myös Kaakkois-Suomen kaupungeissa metsäenergiaa hyödynnetään laajasti. Viimeisen 10 vuoden aikana etenkin isot voimalaitokset ovat korvanneet maakaasun metsäenergialla kaukolämmön ja sähkön tuotannossa. Sen sijaan pieniä lämpökeskuksia ja kiinteistöjä lämmitetään edelleen maakaasulla tai öljyllä.

Näihin kuntakeskusten, pienteollisuuden tai maatilojen lämpökeskuksiin tarttuu Lappeenrannan teknillisen yliopiston Metsäenergian mahdollisuudet Kaakkois-Suomen biotaloudessa –hanke, joka saa rahoituksen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen Maaseutuohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on lisätä metsäenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden kysyntää ja käyttöä Kaakkois-Suomessa.

Puuenergia on kilpailukykyinen vaihtoehto

Projektitutkijat Mika Laihanen ja Antti Karhunen LUTista uskovat, että puuenergian käytölle on paljon mahdollisuuksia.
- Maakaasun noussut hinta ohjaa tehokkaasti ihmisiä pohtimaan vaihtoehtoisia energiantuotannon tapoja. Kotimainen puuenergia on kilpailukykyinen vaihtoehto.  Esimerkiksi imatralaisten kaukolämmön hinta laski merkittävästi, kun maakaasu korvattiin puuenergialla kaukolämmön tuotannossa, kertoo Antti Karhunen.

Parhaillaan Laihanen ja Karhunen selvittävät yhdessä ProAgria Etelä-Suomen kanssa, miten paljon Kaakkois-Suomen maatiloilla käytetään puupolttoainetta ja paljonko sitä voitaisiin käyttää.
- 5-10 kaakkoissuomalaista kuntaa voisi lisätä metsäenergian käyttöä lämmöntuotannossa. Niiden lisäksi useat maatilat tai pienteollisuuslaitokset voisivat siirtyä puuhun seuraavan kymmenen vuoden aikana, uskovat tutkijat.
- Metsävaroja riittää, joten puun käyttöä voidaan lisätä. Järkevintä olisi käyttää erityisesti hakkuutähteitä ja pienpuuta, joilla ei ole muuta käyttöä. Pienpuun korjaaminen voidaan tehdä ainespuun korjuun yhteydessä, mutta on selvää, että metsänomistaja ei siitä voi saada samaa hintaa kuin kuitupuusta. Pienpuun korjaaminen on ennen kaikkea metsänhoidollinen toimenpide, joka takaa tulevaisuudessa arvopuun saannin, muistuttaa Laihanen.

Kunnat hallinnoivat kaukolämpöverkkoja, joten kuntapäättäjillä on merkittävä rooli puun energiakäytön lisäämisessä. Laihanen ja Karhunen odottavat, että investointeja ja päättäjien intoa vauhdittaa, kun osoitetaan miten paljon raaka-ainetta on tarjolla ja miten paljon sitä käyttäviä kohteita olisi mahdollisuus lisätä.

- Taloudellinen epävarmuus saattaa viivyttää suuria investointeja edellyttäviä päätöksiä. Mutta jos lämmöntuotantojärjestelmä on tullut käyttöikänsä päähän, suosittelen vakavasti harkitsemaan paikallisen puuenergian käyttöä esimerkiksi hakkeen muodossa. Sitä käytettäessä raha jää kiertämään omalle alueelle ja investoinnin takaisinmaksuaika on varsin lyhyt, rohkaisee Laihanen kuntapäättäjiä.


Maaseutuohjelma edistää biotaloutta, lue lisää.


Teksti: Terhi Ojanen, sisällöntuottaja, KaakonKantri
Kuva: Hake on kilpailukykyinen vaihtoehto myös pienemmissä lämpökeskuksissa. Kuvalähde: Maaseutuverkosto, kuvaaja Jyrki Vesa.
Kuva edellisellä sivulla: Mika Laihanen (vas.) ja Antti Karhunen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta uskovat, että puuenergian käytölle on paljon mahdollisuuksia lämmöntuotannossa. Kuvaaja: Terhi Ojanen.

Julkaistu heinäkuussa 2016.

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Ratakatu 33, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin