Lähiruokatietoa tarvitaan

Oli mielenkiintoista ja opettavaa saada osallistua Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n, SKTL, audiovisuaalisen jaoston koulutusristeilyyn ja kertoa lähiruoasta sekä maaseudusta kuulijakunnalle, joka omassa työssäni on uusi kohderyhmä.

Koulutuspäivän teemana olivat ruoka-alan uusimmat ilmiöt kuten lähiruoka, ruokareseptien kääntäminen sekä ruoka-aiheisten TV-ohjelmien tulkkaus, tekstitys ja suomentaminen. Alaan liittyviä työtehtäviä ja toimeksiantoja on kääntäjillä eri kielillä selvästi aiempaa enemmän. Erilaisia ruokaohjelmia Suomessakin pyörii parhaillaan noin 70. 

Reseptien kääntämisessä asioiden täsmentämiseksi moni on kokenut hyvänä itse kokeilla reseptin mukaista ruoan valmistusta, leipomista tai hillon tekoa. Toki aina se ei ole mahdollista, vaan muutoin on löydettävä oikea verbi tai muu ilmaisu. Mielenkiintoinen esimerkki on ruotsinkielessä nykyään yhä useammin käytetty ”byxa abborre”. Mitähän se ahvenen housuttaminen tarkoittaa? Kun ahvenfileen ruodon ottaa pois, fileestä tulee kaksiosainen filee, housun näköinen.  Myös ruoan turvallisuus on tärkeä muistettava asia, ettei tule käännösvirheitä ja esim. että korvasienen käännös on varmasti oikea. 

Lähiruoka, ruoan paikallisuus, sen aluetaloudelliset vaikutukset, ruokaketjuajattelu, lyhyet ketjut, ruoka matkailun lisäarvotekijänä, ruokaan liittyvät tarinat sekä tuottajan ja kuluttajan uudet kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tavat keskusteluttivat kuulijoita. Oikean sanavalinnan löytäminen kulloiseenkin tarkoitukseen edellyttää pohjatietoa koko asiasta ja niiden eri merkityksistä. Tilaisuudessa pohdittiinkin lähiruokaan liittyviä merkityksiä ja sen hyötyjä sekä vaikutuksia, maaseutu-ulottuvuutta unohtamatta. Aitojamakuja.fi -sivuille kerätty laaja perustieto lähiruoasta, alan yrityksistä, oppaista, ohjeista jne. koettiin erittäin hyödylliseksi tietokanavaksi. 

Käännöstyön tilaaja voi olla yrittäjä, joka suuntautuu kansainvälisyyteen tai yrittäjä joka Suomessa käännättää tekstiä toiselle kotimaiselle kielelle. Tilaajina voivat olla myös eri mediat viestiessään ruoan paikallisuudesta ja lähiruokauutisista. 

Kääntäjät ja tulkit ovat kiitollinen yleisö, koska heitä kiinnostavat monet eri elämänalueen asiat. Lähiruokaan he törmäävätkin paitsi ohjelmien kääntämiseen liittyvissä asioissa myös lehtiartikkeleissa sekä ruokareseptien kääntämisessä. Kulttuuriset erot eri maiden välillä on tärkeä ottaa huomioon kun puhutaan ruokakulttuurista tai raaka-aineista. Mitkä sanat ovat Euroopassa, Amerikassa tai vaikka Ruotsissa synonyymejä lähiruoalle? Keskusteluissa todettiin että ruotsinkielen närmat sopii hyvin audiovisuaaliseen viestintää esim. TV-ohjelmiin. Ruotsissa yleisesti käytettävä närproducerad sopii toisaalta moneen asiatekstiyhteyteen.  Lähiruokaa kuvaamaan käyttökelpoiseksi osoittautui local food, joka vahvasti on synonyymi myös paikalliselle ruoalle.

Uudet kohderyhmät omine raikkaine ajatuksineen ovat tervetulleita jatkossakin vahvistamaan lähiruokasektoria!


Joko sinä tunnet aitojamakuja.fi -sivuston? Yrityksiä sivuston hakupalvelussa on tällä hetkellä 2104 kpl (linkki), Kaakkois-Suomen alueelta on tällä hetkellä 212 yrittäjää (linkki). Mikäli huomaat puutteita, vinkkaa yritykselle että sivulle voi liittyä esim. sivuston yläreunasta: Liity mukaan! Yrityksiä voi hakea kunnittain, maakunnittain, toimialoittain tai vapaan sanahaun avulla. Lisäksi voi hakea erikseen luomuyrityksiä ja nimisuojatuotteita valmistavat yritykset. 

Yritysten sijaintia voi tarkastella myös kartalla. Ostopaikkoja sivustolta löytyy 1951 kpl eli mm. yritysten omia myymälöitä ja verkkokauppoja. Sivustolta löytyvät myös lähiruoka-alaa kehittävät hankkeet maakunnittain lueteltuna. Mikäli huomaat sieltä jotakin puuttuvan, niin mielellään otamme vinkkejä vastaan. Seuraa aitojamakuja myös Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa ja Instagramissa. Linkit löydät aitojamakuja.fi -sivuston alareunasta.


Kirjoittaja: Heidi Valtari, Valtakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke, Turun yliopiston Brahea-keskus

Heidi Valtarin kuvasi: Matias Uusikylä

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin