• Etusivu
  • Blogi
  • Maaseutupolitiikan neuvosto korostamaan maaseudun arvoa 

Maaseutupolitiikan neuvosto korostamaan maaseudun arvoa 

Eteläkarjalainen maaseutu on pääosin kaupunkien läheistä ja ydinmaaseutua. Meiltä löytyy myös harvaan asuttua maaseutua mm. Ruokolahdelta ja maakunnan reunaosista. 

Maaseutu on ollut viime vuosikymmenet muutosten tilassa. Toimintaa maaseudulta kuitenkin yhä löytyy. Maatalouden investoinnit, yleiset kehittämis- ja yrityshankkeet ovat pitäneet liikettä yllä. Kaupungistumisen rinnalla kulkee toinen virtaus, monet löytävät rauhallisemman ja luonnonläheisemmän elämän maaseudulta. 

Viimeisen vuosikymmenen sisälle on mahtunut maaseutumatkailubuumi, joka on yleisen taloustilanteen myötä rauhoittunut. Monet tyhjentyneet maatilat ovat jääneet seuraavan sukupolven vapaa-ajan käyttöön. 

Eteläkarjalaisella maaseudulla on kuitenkin yhä omat vahvuutensa verrattuna muihin maakuntiin. Monimuotoinen luontomme korkeusvaihteluineen ja vesistöineen sekä suurten kaupunkien kuten Helsingin ja Pietarin läheisyys parantavat asemaamme tulevaisuuden elinvoimaa etsittäessä. 

Maaseutupolitiikka ja maaseudun kehittäminen palautettiin Työ- ja elinkeinoministeriöstä takaisin Maa- ja metsätalousministeriöön tämän hallituskauden alussa. Maaseutupolitiikan merkitys on tunnustettu ja sen vuoksi on perustettu koko maaseutua koskevia kysymyksiä johtava maaseutupolitiikan neuvosto. Tämä neuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa tänään. 

Maaseutupolitiikan neuvoston tehtävinä on yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa toteuttaa kansallista maaseutupolitiikkaa. Tämä tarkoittaa mm. päättäjien tukemista tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä hallituksen maaseutupoliittisten linjausten valmistelua ja toteuttamista hallituksen apuna. 

Neuvoston toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa maaseutuvaikutusten huomioon ottamiseen kaikilla sektoreilla lakeja ja poliittisia uudistuksia tehdessä. Esimerkiksi nyt sote-ratkaisua valmisteltaessa on tarpeen pohtia, miten tämä vaikuttaa maaseudun asukkaiden palveluihin. 

Jäseniä maaseutupolitiikan neuvostossa on yhteensä 35. Yhteen on koottu kaikki tasot; paikalliset, alueelliset ja kansalliset toimijat. Jäsenet ovat eri järjestöjen, virastojen sekä ministeriöiden väkeä. Varsinaisissa jäsenissä on kaksi eteläkarjalaista. Toinen on Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n toiminnanjohtaja Riitta Bagge. Neuvoston puheenjohtajana toimin minä. 

Suurimpana tehtävänä neuvostolla on etsiä ratkaisuja ja keinoja maaseutua ja koko Suomea koskeviin kysymyksiin: Miten ratkaisemme yhteydet maantieteellisesti sekä digitaalisesti. Miten pystymme nyt ja tulevaisuudessa hyödyntämään eri maaseutualueiden aineellisia ja aineettomia voimavaroja. 

Vastauksia löydetään varmasti, sillä maaseudulla uudet asiat syntyvät luonnostaan. Luonto tuottaa fyysisiä ja henkisiä varoja, joita voi myös kaupallistaa. Myös biotalouden uusi kasvu lähtee maaseudulta.

Lisätietoa maaseutupolitiikan neuvostosta maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilta.

Kirjoittaja: Kimmo Tiilikainen, maatalous- ja ympäristöministeri (kesk.), Ruokolahti

Kuvat: Pentti Hokkanen / YHA Kuvapankk

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin