Katseet länteen ja yhä kauemmas itään

Suomen matkailuelinkeino on kasvanut ja kansainvälistynyt 2000-luvulla nopeasti. Kansainvälisten matkailijoiden määrä on tänä aikana kaksinkertaistunut, ja potentiaali on edelleen huima.

Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että matkailu voi vuonna 2025 työllistää jopa 180 000 henkilöä. 

Kaakkois-Suomen matkailun kannalta ylivoimaisesti tärkeimmässä roolissa on Venäjältä tuleva turismi. Vuosina 2013 venäläisyöpymisiä oli pelkästään Etelä-Karjalassa yli 350 000. Tätä huippuvuotta on kuitenkin seurannut nopea lasku. Itä-Euroopan kiristynyt poliittinen tilanne, talouspakotteet, matkustusrajoitukset ja ruplan arvon romahdus ovat kaikki osaltaan vaikuttaneet siihen, että viimeisen kahden vuoden aikana Suomessa yöpyvien venäläisten määrä on puolittunut.

Muuttunut tilanne on suuri haaste erityisesti Kaakkois-Suomen matkailuelinkeinolle. Venäläiset ovat yhä alueen merkittävin matkailijaryhmä, mutta epävarmuus tulevaisuudesta pakottaa meitä katsomaan lisäksi sekä länteen että toisaalta kauemmas itään. Tällä hetkellä koko maassa nopeimmin kasvaa kiinalaisturistien määrä, vaikka absoluuttisesti mitattuna Kiinan merkitys onkin vielä toistaiseksi melko vähäinen.

Työ- ja elinkeinoministeriön matkailun tiekartta 2015–2025 korostaa ennen kaikkea matkailukeskusten ja yritysverkostojen teemapohjaisen yhteistyön vahvistamista. Tässä meillä Etelä-Karjalassa on todellinen mahdollisuus. Alueen kuntien ja matkailuyritysten yhtiö GoSaimaa on jo vuosien ajan edistänyt Etelä-Karjalan matkailua ja markkinointia tiiviissä yhteistyössä. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, yhteistyötä ja tekemistä on parannettava entisestään.

Saimaan seudulla on turisteille paljon annettavaa ympäri vuoden. Ainutlaatuinen luonto antaa erinomaiset puitteet kehittää etenkin elämys- ja hyvinvointimatkailua, jota pidetään yhtenä keskeisimpänä matkailun kasvutrendinä. Tarvitsemme lisää yhteistyössä rakennettuja matkailukokonaisuuksia, joissa Saimaan erityispiirteitä voidaan tuoda esiin, kuitenkin ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Kun turisteja havitellaan Keski-Euroopasta ja Aasiasta, myös Venäjän läheisyys voidaan nähdä voimavarana ja lisätä paketteihin esimerkiksi käyntejä Pietarissa.

Venäläisturistien vähentymisen myötä yritysten ja kuntien välinen yhteistyö on ainoa mahdollinen tie eteenpäin. Samalla tarvitaan luovuutta, innovaatioita ja uskoa tulevaan. Kaakkois-Suomen ja Saimaan alueiden palveluiden monipuolisessa tuotteistamisessa ja markkinoinnissa on myös vielä paljon tehtävää. Minä uskon vahvasti mahdollisuuksiimme. Tulevaisuus on monella tapaa omissa käsissämme – tämä edellyttää vain yhteistä tahtoa, luottamusta, sitoutumista sekä yhteistä tekemistä.

Kirjoittaja: Anneli Kiljunen, kansanedustaja (sd), Lappeenranta

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin