Osallistujia MAA-hankkeen verkostokouksessa.

Hoksauttamalla hyvinvointia

Tavoitteellinen verkostotoiminta on avainasemassa, kun puhumme ikääntyvien hyvinvoinnin edistämisestä Etelä-Karjalan kunnissa. Hyvässä ja luontevassa yhteisymmärryksessä verkostojen jäsenet pystyvät tuottamaan monenlaista tukea ikääntyville, osin myös vapaaehtoistyönä.

Olemme MAA-hankkeessa vuoden ajan rakentaneet verkostoja ja verkostoyhteistyötä Rautjärvellä, Parikkalassa ja Ruokolahdella. Verkostoissa on mukana kuntien liikunta- ja hyvinvointipalvelut, seurakunnat, yhdistyksiä, järjestöjä, yksityisiä palveluntuottajia ja Eksoten ammattilaisia. Olemme kartoittaneet verkostotoimijoiden rooleja ikääntyvien hyvinvoinnin tukemisessa.

Verkostojen jäsenet tuottavat jokainen tahollaan monenlaista hyvinvointia ikääntyville, jotkut hyvinkin laajasti ja toiset pienessä mittakaavassa. Tarjolla on esimerkiksi kerhoja, liikuntaryhmiä, keskustelutukea ja kulttuuria! Kyläyhdistykset tuottavat arvokasta toimintaa oman kylän ikääntyville. Kaikki pienet ja suuret toimijat ovat tärkeitä, jotta ikääntyvän tarve ja juuri hänelle sopiva palvelu tai tuki kohtaavat.

Etsivässä vanhustyössä tarjoamme tukea ja rakennamme luottamusta

Kun koronapandemia kiihtyi, ikääntyneet eristäytyivät koteihinsa ja heitä oli entistä vaikeampi tavoittaa.  ”Etsivän vanhustyön” tarkoituksena on ollut tavoittaa heitä, jotka ovat yksinäisiä tai joilla on pieniä tai suuria haasteita selvitä arkipäivästä kotosalla. Kohdatessamme tuen tarpeessa olevan henkilön, voimme hänen luvallaan olla yhteydessä sopivaan tukea tarjoavaan tahoon.

Olemme MAA-hankkeen verkostoissa suunnitelleet, etsivän vanhustyön tueksi, Hoksauta minut -kortin käyttöönoton alueella. Kortin idea on, että siihen on koottu tietoa kunnan, seurakunnan, Muistiluotsi-yhdistyksen ja Eksoten tarjoamasta hyvinvoinnin tuesta. Kortteja on tarjolla paikoissa, joissa ihmiset liikkuvat. Korttiin merkitään taho, josta tukea haluaa ja kortin voi maksutta palauttaa postitse MAA-hankkeen hyvinvointivalmentajille. Hyvinvointivalmentaja opastaa kortin palauttajalle hänen tarvitsemansa tuen.

Kaikkia tukea tuottavia tahoja ei kuitenkaan saa yhteen korttiin mahtumaan. Verkostoissamme onkin keskusteltu, että tarvetta olisi yksinkertaiselle ja helppokäyttöiselle internet-portaalille, johon olisi kuntakohtaisesti koottu, mitä tukea omassa kunnassa ikääntyvälle on tarjolla. Visiona on, että verkostot voisivat helposti ylläpitää portaalissa omia tietojaan ja kuntalaiset ne tiedot helposti löytäisivät. Tämä hyödyttäisi sekä verkostojen jäseniä kuin Eksoten ammattilaisia ja ennen kaikkea kaikkia kuntalaisia, jotka etsivät sopivaa hyvinvoinnin tukea itselleen tai omaiselleen.

Hankkeen hyvinvointivalmentajilta saa varhaista tukea ja ohjausta. Ikääntyviä on kohdattu puhelimitse tai kotikäynnillä. Varhainen tuki onkin toimintakyvyn ylläpitämisessä ensisijaisen tärkeää, jotta kotona asuminen olisi hyvää ja mielekästä mahdollisimman pitkään. Luottamus on avain sopivan tuen löytymiseen, ja joskus luottamuksen saavuttamiseksi tarvitaan useita tapaamisia.

Niin ikään laadukas verkostoyhteistyö perustuu luottamukseen, jotta päästään avoimeen keskusteluun, vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin ja yhteistyön kehittämiseen. MAA-hankkeessa ollaan jo hyvää vauhtia pääsemässä tähän. Tekemämme verkostokyselyn perusteella verkostoyhteistyötä pidetään tarpeellisena ja toimintamallin toivotaan jatkuvan hankkeen päättymisen jälkeen.


Kirjoittaja: Anna Behm, Eksoten projektipäällikkö, MAA-hanke, maaseudulla asuvien ikääntyvien aktivointi ja hyvinvoinnin tuki
Kuvaaja: Helena Halme, MAA-hankkeen hyvinvointivalmentaja

Kuvateksti: Osallistujia MAA-hankkeen verkostokouksessa.

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin