koriste

Tulos ja ulos 

Olen Tanja Rautavirta, hankevetäjä ja uravalmentaja Iitistä. Viime vuodet olen työllistänyt itseni pääsääntöisesti hankkeilla, joista kaksi viimeistä (ESR-rahoitteista hanketta) olen vetänyt Leader Pohjois-Kymen Kasvulle Kouvolassa. Tänä keväänä olen saapumassa elämässäni taas yhteen risteykseen ja hankkeiden osalta on käynnissä loppukiri.

Tämä onkin sopiva kohta pohtia hankkeiden todellisia tuloksia. Edustamissani hankkeissa saatiin erittäin hyviä tuloksia: vakiinnutettiin hankkeessa aloitettuja uusia toimintatapoja ja polutettiin onnistuneesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. 

Tulos: Uusia tapoja työllistää paikkakunnan nuoria 

Vetämissäni ESR-hankkeissa pääsin valmentamaan nuoria pitkäaikaistyöttömiä (pääsääntöisesti miehiä) työllistymisjaksojen, työkokeilujen ja kuntouttavan työtoiminnankin puitteissa. Hankkeen avulla tarjosimme kohderyhmille eli nuorille pitkäaikaistyöttömille media- ja digialan työtehtäviä yhteistyössä Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen ja Parik-säätiön kanssa.

Tehtäviä haettiin ja saatiin pääsääntöisesti yhdistyskentältä. Tehtäviä koordinoitiin yhdistyksiä palvelemaan perustetun Kaikumedian avulla (linkki). Kaikumedian toiminta jatkuu eli se vakiinnutetaan Kouvolaan hankkeen tuloksena. 

Työllistettyjen lisäksi sain valmentaa useita yhdistyksiin hankkeen kautta ohjattuja työharjoittelijoita. Jokaisen valmennettavan kanssa lähdettiin liikkeelle peiliin katsomisesta, avattiin silmät omalle itselleen; osaamiselle, vahvuuksille ja heikkouksille. Se osoittautui nopeasti hyväksi toimintatavaksi.  

Pääsin valmentamaan ja sparraamaan myös maahanmuuttajataustaisten nuorten ryhmää. Ryhmälle toteutettiin koulutusta heidän omia tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen. Nuoret saivat koulutusta mm. kotisivujen toteuttamiseen, yrittäjyyteen ja hakukoneoptimointiin sekä itsensä brändäämiseen. Yksi ryhmän nuorista ohjautui oman kielensä opettajaksi Kouvolan kansalaisopistoon. 

Jokaisen valmennettavan kohdalla paras tulos on ollut osaamisen tunnistaminen ja sen myötä herääminen. Kaikilla se ei välttämättä ole ollut mikään järisyttävä kokemus, mutta omaa osaamistaan on jokainen oppinut tunnistamaan ja hyödyntämään paremmin. Osa valmennettavasti on lähtenyt rohkeasti kohti uutta, kokeilemaan omia siipiään ja huomannut, että ”Hitto vie, näähän kantaa!” 

Tulos: Yhdistysten ja nuorten välillä on tehty ihan uudenlaista yhteistyötä. 

”Todellinen muutos tapahtuu, kun samanlaisena pysymisen tuska on suurempaa kuin muuttuminen.” 
– Joku viisas 
(hidastaelamaa.fi) 

Korona muutti paljon. Mutta muutos on aina mahdollisuus. Kaiku-hankkeessa vastasimme yhdistysten tarpeeseen muutoksen tuulten puhaltaessa etäkokousalustojen ja -tekniikoiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Suunnittelimme ja toteutimme hankkeeseen työllistyneiden nuorten kanssa yhdistyksille suunnattua koulutusta asiaan.
Tuloksena uudenlaiset kohtaamiset yhdistysväen ja nuorten välillä sekä tyytyväiset ja kiitolliset koulutettavat. Yhdistykset ovat myös innostuneet toimintansa kehittämisestä nykyajan tarpeita vastaavaan suuntaan.  

Tulos on ehdottomasti se, kuinka nuoret ovat tunnistaneet omaa osaamistaan, mutta myös tiedostaneet sen, että kaikkea ei tarvitse itse osata ja että yhteistyössä ja verkostoitumissa on voimaa. Yrittäjyydestä, erityisesti kevytyrittäjyydestä muodostui yksi tämän hankkeen kulmakivistä, sillä useampikin nuori ohjautui kokeilemaan yrittäjyyttä. Koska tulevaisuuden työnkuvat ovat varmasti enemmän tulos- kuin tuntiperusteisia, tulee näistä taidoista (omatoimisista ja yrittäjämäisistä toimintatavoista) olemaan valtavasti hyötyä työmarkkinoilla.  

Tulos: Nuoret ovat tutustuneet hankemaailmaan ja kiinnostuneet oman paikkakuntansa kehittämisestä.  

Hankkeen avulla on onnistuttu myös jalkauttamaan Pohjois-Kymen Kasvun nuorille suunnattua, matalan kynnyksen rahoitusta, Säpinäsatasia tehokkaammin. Nuoret ovat Säpinäsatasten avulla voineet toteuttaa Kouvolassa omia hankkeitaan, kokeilla yrittäjyyttä, tehdä pieniä investointeja ja toteuttaa tapahtumia tai osia niistä. Samalla he ovat saaneet ensikosketuksia hanketoimintaan ja siihen, että erilaisia tukia on ylipäänsä olemassa ja haettavissa.  

Onnistumisia on koettu ja tuloksia saatu myös hankkeen järjestämien tilaisuuksien ja työpajojen merkeissä. Tilaisuuksissa syntyi mm. idea uudesta asukaslähtöisestä tapahtumasta Kouvolan keskustaan. Ideasta syntyikin nuorille suunnattu musiikki- ja ruokatapahtuma MuRu, joka järjestettiin usean toimijan yhteistyönä joulukuussa 2020. Nuorten syttymistä asioiden ja itsensä kehittämiseen on ollut ilo seurata useammassakin yhteydessä hankkeiden aikana ja se on ehdottomasti yksi hankkeen parhaista tuloksista. 

Tulos: Olen valmentanut onnistuneesti itseäni. 

Tämä hanke ja sitä edeltäneet kaksi muuta hanketta ovat valmentaneet myös minua monella tavalla. Olen valmentanut hankkeissa siis myös itseäni. Sekin on tulos. Olen haastanut itseäni, ottanut opikseni ja hyödyntänyt hanketta ja sitä kautta avautuneita verkostoja ja niistä on varmasti minulle hyötyä myös hankkeiden jälkeen.

Lisäksi kaikki ne nuoret ja taitavat tyypit, joita olen päässyt valmentamaan, ovat jokainen opettaneet minulle jotakin uutta. Ja minä olen ottanut kaikki saamani opit nöyränä vastaan. Hankkeet avasivat myös minun silmiäni. Olen niiden ansiosta tunnistanut omaa osaamistani entistä paremmin ja tiedän mihin suuntaan pyristelen seuraavaksi. 


Säpinäsataset ovat helposti haettavaa rahoitusta 13-29 -vuotiaitten nuorten ideoimiin ja suunnittelemiin hankkeisiin Kouvolassa ja Iitissä. Vuoden toinen valintajakso päättyy 31.5.2021. Lue lisätiedot Pohjois-Kymen Kasvun sivuilta: linkki
Lappeenrannan seudulla (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari) Leader Länsi-Saimaa ry myöntää vastaavantyyppistä Kipinärahaa 13-28-vuotiaiden omiin projekteihin ja nuorten yritysten perustamiseen ja kehittämiseen. Seuraava hakujakso päättyy 30.4.2021. Lisätiedot Leader Länsi-Saimaan sivuilta: linkki


Kirjoittaja: Tanja Rautavirta, uravalmentaja, Pohjois-Kymen Kasvu ry, Kaiku -osallisena Kouvolassa -hanke

Kuvateksti: Kirjoittaja (vihreässä hupparissa) rakensi polkupyörän uudelleen Kotkan Wanhanajan miesvoimistelijat Möljän Pöljät ry:n kanssa. Kuva on otettu Tavastilan kylässä Kotkassa Avoimet Kylät -päivänä vuonna 2017. 

Juttu on julkaistu 12.3.2021.

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin