koriste

Työharjoittelussa Leader-toimistossa

Suoritin keväällä korkeakouluharjoitteluni Leader Länsi-Saimaa -yhdistyksessä Lappeenrannassa. Opiskelen sosiologiaa, joka on yhteiskuntatiede. Sosiologian tutkimuskohteena on ihmisten keskinäinen vuorovaikutus, sosiaalinen toiminta yhteisöissä ja kokonaisten yhteiskuntien rakenteen ja toiminnan tutkimus, joten mielestäni Leader Länsi-Saimaa oli varsin oiva korkeakouluharjoittelupaikaksi.

Harjoittelupaikkana Leader Länsi-Saimaa osoittautui mielenkiintoiseksi ja opettavaksi, koska jokainen päivä oli erilainen. Ennen korkeakouluharjoittelua en tiennyt paljoakaan Leader-toiminnasta, mutta jo korkeakouluharjoitteluun liittyvässä haastattelussa, minulle avattiin Leaderin toimintamallia sekä periaatteita. Innostuin Leader-toiminnasta ja vakuutuin siitä, että Leader Länsi-Saimaa on mainio paikka suorittaa korkeakouluharjoittelu. Kaikista eniten minua innosti yhdistyksen ydinajatus, jossa toiminta perustuu Leader-periaatteisiin ja erityisesti ihmisten kokoisiin ideoihin. 

Minusta korkeakouluharjoittelussa oli hienoa seurata, miten yhdistys pyrkii osallistamaan ja aktivoimaan ihmisiä toimimaan ja innovoimaan oman alueensa parhaaksi. Näin sosiologian opiskelijan näkökulmasta oli mielenkiintoista nähdä, miten konkreettisesti ihmisiä innostetaan ja kannustetaan yhdessä tekemiseen unohtamatta tietenkään hankerahan muodossa tulevaa taloudellista tukea. Mielestäni Leader Länsi-Saimaa on onnistunut toiminnallaan aktivoimaan ihmisiä alueellaan ja lisäämään yhteisöllisyyttä, mikä on mahtavaa!

Korkeakouluharjoittelussa haastattelin hankevetäjiä ja arvioin Leader-rahoituksen vaikuttavuutta kehittämishankkeissa ja yleishyödyllisissä investoinneissa. Kartoitin vaikuttavuutta erilaisten kysymysten avulla. Kaikista kiinnostavinta oli tehdä puhelinhaastatteluja ja kuulla haastateltavien kokemuksia yhteistyöstä Leader Länsi-Saimaan kanssa. Puhelinhaastatteluissa nousi esille kuinka tärkeäksi alueella Leader-toiminta koetaan. 

Olin mukana myös Nuorten Kipinärahat -hankkeessa, jossa nuoria kannustetaan käynnistämään jotakin uutta, omaehtoista toimintaa, sekä kokeilemaan yritystoimintaa. Hanke on mielestäni oiva väylä nuorille tutustua hanke- ja Leader-toimintaan. Uskon korkeakouluharjoittelun olleen erityisen hyödyllinen ja opettavainen kokemus, koska olen saanut seurata ja oppia hanketoiminnasta ja näin ollen uskon tämän palvelevan minua tulevaisuudessa työelämässä. 

Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli hieno kokemus ja viihdyin Leader Länsi-Saimaan tiimissä erittäin hyvin. Uskon yhdistyksen tarjonneen minulle parhaan mahdollisen harjoittelujakson tarjoamalla monipuolisia tehtäviä ja mahdollisuuden osallistua heidän toimintaansa täysin tiimin jäsenenä. 


Leader-toimistoissa tehdään työtä, joka on paitsi monialaista ja monipuolista, myös äärettömän mielenkiintoista! Jos olet harjoittelupaikkaa vailla, kannattaa selvittää paikallisesta Leader-yhdistyksestä, löytyisikö sieltä sinun opintoihisi sopivia harjoittelutehtäviä.


Kirjoittaja (kuvassa): Johanna Kärmeniemi, korkeakouluharjoittelija
Kuvaaja: Saija Räty, tiedottaja, KaakonKantri

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin