• Etusivu
  • Blogi
  • Rural Explorer – kulttuuripaikat tarinoiden tuella matkailutuotteiksi

Rural Explorer – kulttuuripaikat tarinoiden tuella matkailutuotteiksi

Kaakkois-Suomessa tehdään monenlaista matkailun kehittämistyötä, mutta pääosa siitä suuntautuu maaseutualueiden ulkopuolelle, suuriin matkailukeskittymiin. Maaseutualueen kiinnostavuutta matkailukohteena on kuitenkin myös tarvetta lisätä uudenlaisilla avauksilla, joiden tulee rakentua maaseudun omien voimavarojen, sisältöjen ja toimijoiden varaan.

Kevättalvella 2018 käynnistimme Rural Explorer –hankkeen, jossa kootaan Kaakkois-Suomen maaseudun matkailuyritysten käyttöön alueen historiaan ja nykypäivään liittyviä kiinnostavia ja yllättäviä tarinoita sekä yhdistetään niihin paikkatietoa. Matkailuyrityksiä aktivoidaan monipuolistamaan matkailijoille suunnattua sisältötarjontaansa yhdistämällä tuotteisiinsa ja palveluihinsa tarinallisuuden avulla kulttuurin, historian ja luonnon elementtejä. Rural Explorer – hankkeessa kuljetaan vielä tuntemattomia polkuja ja tarjotaan matkailijalle löytämisen mahdollisuus. Samalla vahvistetaan alueen identiteettiä vesireittien, rajan ja monimuotoisen kulttuurihistorian seutuna.

Ensimmäinen työvaihe oli tarinamateriaalin kartoitus, johon ryhdyttiin kilpailutuksen tuloksena Tmi Traditionaalin asiantuntemuksella. Kun ensimmäiset maistiaiset Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson tarinoista ovat nyt käsissämme, voidaan todeta että jännittävää ja uskomatonta kerrottavaa riittää. Samoin monet aivan meitä lähellä olevat paikat ovat kätkettyjä aarteita, joiden esiin nostaminen avaa meille kaakkoissuomalaisillekin uusia puolia omasta elinympäristöstämme.

Rural Explorer –hanke on hyväksytty osaksi Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 tapahtumia. Hankkeen toteuttavat Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Saimaan ammattikorkeakoulu

Humak on toteuttanut ja toteuttaa useita matkailu- ja luontokohteiden kulttuurisisältöjen kehittämis- ja tuotteistamishankkeita, (esim. parhaillaan Metsähallituksen kanssa Suomessa ja Virossa toteutettava, muinaislinnoja elävöittävä Lights On! –hanke ja Keski-Suomessa toteutettava Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin) joiden kokemuksia hyödynnetään tässä hankkeessa.
Saimaan ammattikorkeakoulu on parhaillaan mukana muun muassa Etelä-Karjalan Miljöömatkailu-hankkeessa, jossa nostetaan esiin kulttuurihistoriallisia kohteita Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta. Yhteistyötä Rural Explorer tekee myös Saimaa Geoparkin kanssa, jonka kohteet tarvitsevat sisältöjen kehittämistä ja jalostamista tuotteiksi.

Rural Explorer -hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2017 – 31.12.2019. 

Kirjoittaja: Juha Iso-Aho, projektipäällikkö, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin