• Etusivu
  • Blogi
  • Investointitukea yrityksen kehittymiseen ja kasvuun

Investointitukea yrityksen kehittymiseen ja kasvuun

Maaseutuohjelman yritysrahoitusta kohdennetaan yritystoimintaan, jolla on jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset. Investointituki kannustaa yrityksiä tekemään asioita paremmin ja isommin.

Yritystukea hakevalla yrityksellä on halua kehittää toimintaansa. Suurin osa hankkeen kustannuksista tulee yrittäjän maksaa itse, mutta tuen avulla investoinnin voi toteuttaa korkeatasoisempana ja laadukkaampana.

Toteuta investointisi isommin

Investointitukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Yritystoiminnan tulee olla ammattimaista ja investointien tulee olla sellaisia, jotka luovat edellytykset harjoittaa kannattavaa toimintaa pidemmällä aikajänteellä. Yritystoiminnan tulee antaa yritystoiminnan kulujen jälkeen yrittäjälle kohtuullinen palkka.

Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi yrityksen käyttöön tulevien toimi- tai tuotantotilojen rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen tai hankkimiseen. Rahoitusta voi saada myös koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan sekä investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin yleiskustannuksiin. Toimintaansa kehittävä yritys voi saada tuke myös aineettomien investointien kuten tietokoneohjelmistojen hankintaan ja kehittämiseen sekä patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankintaan. Useimmissa investointihankkeissa rakennetaan tai laajennetaan pieneksi käyneitä toimitiloja ja ostetaan tarvittavia työkoneita ja -laitteita, jotta tuote- tai palvelutarjontaa voidaan kasvattaa.

Olennaisia asioita hakemusta tehtäessä ovat mm. yrityksen liiketoimintasuunnitelma, tilinpäätöstiedot sekä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat. Hakemus tulee jättää ELY-keskukseen aina ennen toimenpiteen aloittamista. Hakemuksen vireilletulon jälkeen hakija voi aloittaa toimenpiteen omalla riskillä.

Investointien tukitaso on 20 % eli 80 % kustannuksista yrittäjä maksaa itse. Myönnettävä minimituki on 2 000 euroa, jolloin investoinnin kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa (alv 0 %). Tuki maksetaan jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten perusteella. Yrittäjän kannattaakin huolehtia siitä, että hankkeen aikainen rahoitus on varmistettu. Rahoituksesta voi neuvotella esimerkiksi pankin tai Finnveran kanssa.

Oletko maalainen vai salamaalainen?

Maaseutuohjelman yritysrahoitusta voivat saada maaseutualueella toimivat yritykset. Kaakkois-Suomessa maaseutualueen ulkopuolelle on rajattu vain Imatran, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan keskusta-alueet. Moni yritys toimii tietämättään maaseutualueella ja yllättyy siitä, että hankkeeseen voisi hakea maaseuturahoitusta. Kannattaa siis tarkistuttaa oman yrityksen sijainti ELY-keskuksen tai LEADER-ryhmän asiantuntijalta. Moni ajattelee myös, että maaseutuohjelman rahoitusta myönnetään vain maatilayrityksille. Päinvastoin, investointituki on tarkoitettu maatalouden ulkopuoliseen toimintaan eli nimenomaan muuhun kuin maataloustoiminnan kehittämiseen. Rahoitusta voivat saada niin palveluliiketoiminta kuin tuotannollista toimintaa harjoittavat yritykset.

Asiantuntijoihin kannattaa olla yhteyksissä aina, kun kehittäminen on yrityksessäsi ajankohtaista. Investointituen lisäksi ELY tarjoaa myös muita rahoitusvaihtoehtoja niin maaseudulla kuin kaupungissakin toimiville yrityksille. Hakemusten tekemiseen voit saada apua esimerkiksi oman kuntasi tai alueesi elinkeinoyhtiön yritysneuvojalta, ProAgriasta tai Leader-ryhmästä.

Nyt on hyvä aika kasvaa ja kehittyä! Investointiaktiivisuutta on näkyvissä.


Kirjoittaja: Anni Peltola, asiantuntija, maaseutupalvelut, yritysrahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kuvaaja: Saija Räty, tiedottaja, KaakonKantri

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin