Rahaa tarjolla!

Leader–toiminnan ydinajatus on maaseudun elävöittäminen. Hyvin tärkeänä osana käytännön Leader –toimintaa on maaseudun elinkeinoelämän kehittämisen ja monimuotoisuuden tukeminen. Siis – että maaseudulla olisi riittävästi työpaikkoja ja palveluita.

Leaderin kautta maaseudun pienyrittäjät voivat tietyin edellytyksin hakea ja saada rahallista tukea yritystoimintansa kehittämiseen Maaseuturahastosta. Tukea voi saada investointeihin, kuten koneiden ja kaluston tai toimitilojen hankintaan. Myös uusien pienyritysten syntyminen on Leader -yhdistysten toiminnan tavoitteena.

Maaseuturahastosta myönnettävien tukien kriteereitä ohjaa kaksi tärkeää linjausta. Ensinnäkin tukea myönnetään nimenomaan yritystoiminnan kehittämiseen. Toisin sanoen tuloksena olisi odotettavissa positiivinen vaikutus yrityksen toimintaan. Toinen ohjenuora on, että tuki ei saa vääristää kilpailua. Käytännössä tämä estää tuen saamisen, jos lähialueella on muita samoja tuotteita tai palveluita tarjoavia toimijoita.

Asiasta voi tiedustella lisää alueen Leader -yhdistykseltä ja tietoa on myös hyvin esillä näillä KaakonKantrin nettisivuilla. Allekirjoittanut toimii Leader Länsi-Saimaa ry:n yritystukineuvojana, jonka toiminta-alueena ovat Taipalsaaren, Luumäen, Lemin ja Savitaipaleen kunnat sekä Lappeenrannan keskusta-alueen ulkopuolinen seutu. Oman alueesi Leader -ryhmän yhteystietoineen löydät osoitteessa www.leadersuomi.fi


Kirjoittaja: Juri Savtschenko, yritystukineuvoja, Leader Länsi-Saimaa ry
Kuvaaja: Saija Räty, KaakonKantri

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin