Valinnanvapaus ja internet

Parhaillaan tekeillä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutos takaa kaikille asiakkaille laadukkaat palvelut ja valinnanvapauden.

Hallitus linjasi 29.6.2016 valinnanvapausmallin lähtökohdaksi ihmisten erilaiset palveluntarpeet. Suomalaisen valinnanvapausmallin kautta siirrytään uudenlaiseen palvelujärjestelmään, jossa asiakas saa palveluja oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti hänen terveytensä ja hyvinvointinsa tukemiseksi elämän eri tilanteissa.

Internetistä saa kätevästi varattua ajan lääkärille, fysioterapeutille, laboratorioon, hammashoitajalle jne. Palveluita siirretään yhä enemmän internettiin ja käteen annettavia esitteitä painetaan yhä vähemmän. Kansalaiset ovat pääosin tyytyväisiä, kun asiat saa hoidettua omalta kotisohvalta mihin aikaan huvittaa. On kuitenkin olemassa joukko ihmisiä, jotka eivät tietokonetta käytä syystä tai toisesta. Osaa riepoo ylipäätään koko tietokone ja nenä kiinni kännyköissä oleva ihmisrotu. Osalla syy on pelko ja ennakkoluulo sähköisiä palveluita kohtaan, osalla taas oikeanlaisen opetuksen puute. Puhun nyt suuresta ryhmästä ikäihmisiä, jotka eivät ehtineet kelkan kyytiin, kun tietoteknisiä taitoja jaettiin.

Osalliseksi tietoyhteiskunnasta
Usea taho on onneksi tarttunut tähän epäkohtaan ja tarjoaa ikäihmisille nettiopastusta ja erilaisia tutustumismahdollisuuksia aiheeseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomilla käynnistettiin helmikuussa hanke, joka edistää ikäihmisten valmiuksia käyttää sähköisiä palveluita. Osalliseksi tietoyhteiskunnasta –hanke Oskun tavoitteena on luoda vertaisohjaajaverkosto, jossa nettiopastajat toimivat ikäihmisten tukena ja opastajana.

Osku -hanke on kiertänyt jo monessa kylässä ja eri järjestöjen tapaamisissa. Vapaaehtoisia nettiohjaajia on saatu mukaan toimintaan jo noin 20. Tilaisuuksiin ympäri Kaakkois-Suomea on osallistunut kaikkiaan noin 100 asiasta kiinnostunutta.

Viime viikolla järjestettiin Simpeleen Nuorisoseuran talolla Tietokone tutuksi –tapahtuma, joka  houkutteli paikalle runsaasti tietotekniikasta kiinnostuneita ikäihmisiä. Tuen tarve oli heillä moninaista ja kaikkia ehdittiin auttaa erinäisissä pulmissa.

Ikäihmiset ovat taidoiltaan hyvin eri lähtötasoilla. Muutamalle opetettiin Simpeleellä kuinka älypuhelimella soitetaan ja kuinka puhelu katkaistaan vaikka kauppajonossa. He olivat saaneet sukulaisiltaan puhelimet lahjaksi vanhojen tilalle, mutta he eivät olleet saaneet tarpeeksi neuvoja osatakseen niitä käyttää. Kun ikäihmiset olivat oppineet perusasiat, kasvoi tiedonhalu: loppuajasta opeteltiin jo kuinka luetaan netistä Iltasanomia ja miten otetaan valokuvia. Ja eräs rouva pääsee viimein soittamaan lapsenlapselleen kuulumisia!

Etäyhteys voi pätkiä
Olen huomannut järjestämissämme tapahtumissa, että ikäihmisiä kyllä kiinnostaa tietotekniikka, mutta he eivät ole usein saaneet sellaista ohjausta, joka sopisi heidän oppimistasoonsa ja -taitoonsa. Ikäihminen tarvitsee aikaa ymmärtääkseen ja rauhallista tahtia oppiakseen uutta. He tarvitsevat myös paljon kertausta, koska uudet asiat unohtuvat helposti. Osaa taas ei kiinnosta tietotekniikka ja siinä käytetyt termit ihmetyttävät. Usein ei tiedetä esim. mitä tarkoittaa some, vasebookki ja insta? Entä mikä se kookle oikein on? Verkko taas voi tarkoittaa vaikka kalastusvälinettä.  

Simpeleellä oli paikalla myös vanhempi herra, joka tarvitsi neuvoa YouTuben käyttöön. Hän osasi hoitaa tietokoneella monia asioita, mutta tekstityksen saaminen avaruutta koskeviin videoihin ei onnistunut. Meiltä opastajiltakin meinasi mennä jo sormi suuhun, mutta lopulta katsoimme kaikki tyytyväisinä robottikameran laskeutumista Marsiin, tekstityksen kera!

Tapahtumat Kaakkois-Suomessa jatkuvat, mutta jäljellä on vielä monta ikäihmistä, jotka eivät osaa käyttää sähköisiä palveluita. Kansalaisille kuitenkin luvataan elämän eri tilanteissa palveluita, jotka voivat olla jossain määrin erilaisia. Palvelut eivät kuitenkaan voi poiketa toisistaan saatavuudessa, sillä maakuntien pitää tulevaisuudessa järjestää ihmisille yhdenvertaiset ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. 

Tulevaisuudessa yhdenvertaiset palvelut voivat olla eri tavoin toteutettuja. Esimerkiksi lääkärinvastaanotto voi tapahtua kasvokkain tai etäyhteyden välityksellä.  Myös asiakkaan valinnanvapauden toteuttamiseksi palveluja voidaan tarjota eri tavoin. Moni ikäihminen tulee vielä varmasti kysymään, että kuinka heille, joilla ei ole mahdollisuutta ostaa tietokonetta tai älykännykkää pienellä eläkkeellä, taataan samat palvelut. Tai entä he, jotka asuvat haja-asutusalueella jonne nettiyhteys ei yllä tai pätkii pahasti, kuinka heille taataan samat palvelut ja oikeudet? Toivottavasti palvelut eivät jää toteutumatta tulevaisuudessa sen vuoksi, että asiakas ei asu nettiyhteyden päässä.


Kirjoittaja: Jessi Sahlberg, AMK sosionomi-opiskelija, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, Osalliseksi tietoyhteiskunnasta -hanke Osku

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin