KaakonKantri on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-yhdistysten yhteinen tiedotuskanava.

Vieraskylä-palstalla voit tutustua hyviin käytäntöihin ja oivalluksiin muualta Suomesta sekä maailmalta.


Maatalouden kehittäminen

Maatalouden investointituki tarjoaa mahdollisuuden maatilan kehittämiseen esimerkiksi rakentamisinvestointien kautta. Se edellyttää liiketoimintasuunnitelmaa. ELY-keskus ottaa huomioon mm. seuraavia asioita, kun se harkitsee tuen myöntämistä:

  • yritystoiminnan taloudelliset edellytykset
  • vaikutukset maatilan työympäristöön, tuotantohygieniaan, eläinten hyvinvointiin ja ympäristön tilaan
  • tilan rakennus- ja konekanta, tilusrakenne ja peltojen kasvukunto

Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea kosteikkojen perustamiseen (aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys, vesioikeudellinen yhteisö) sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen (aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys).

Nuoren viljelijän aloitustuki

Tukea voi hakea alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka alkaa harjoittaa maataloutta. Tuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle.

Neuvo 2020 –palvelut

Neuvo2020 -neuvojien avulla voit saada laadukasta neuvontaa monista tukiehdoista. Voit kehittää tilasi tuotantoa ja saada tukea uusille ideoille. Neuvojilla on erityisosaamista esimerkiksi eläin-, kasvi-, luomu- ja energia-asioista.

Neuvonnan kustannukset ovat 63 euroa tunnilta sekä matkakulut, mutta neuvoja laskuttaa sinulta vain arvonlisäveron osuuden neuvonnan kustannuksista. Voit saada neuvontaa 7 000 euron edestä koko ohjelmakauden aikana. Esimerkinmukainen käynti kuluttaa 7 000 euron neuvontapottiasi 273 eurolla. Lisäksi maksat arvonlisäveron osuuden neuvontakuluista. Yhden neuvontakäynnin enimmäiskustannus on 1 500 euroa.

Lue lisää

Viljelijätuet

Viljelijätuet maksetaan pinta-alaa, eläintä/eläinyksikköä tai tuotettua määrää kohden. Lisäksi tukea voi hakea investointeihin, elinkeinosuunnitelman hankintaan ja koulutukseen. Viljelijätukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus.
Tutustu tukiin 

Valtaosa viljelijätuista on haettavissa Vipu-palvelun kautta. Olethan tukiasioissa yhteydessä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

 

Maaseudun kehittämishankkeilla uudistetaan elinkeinoja, lisätään osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita sekä asumisen edellytyksiä. Kehittämishanke voi olla koulutusta, tiedonvälitystä, yhteistyötä sekä yleishyödyllistä kehittämistä tai -investointeja. Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen asukkaat ja yrittäjät.

Tukea voi hakea julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö kuten yleishyödyllinen yhdistys, kunta, oppilaitos ja säätiö.

Pienin myönnettävä julkinen tuki on 5000 €. Tukea voi saada hankkeisiin jopa 100% hyväksyttävistä kustannuksista, mutta pääsääntöisesti tuki on alempi. Tarkista tukiprosentit ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Tutustu hankkeisiin ja tukimuotoihin tarkemmin maaseutu.fi –sivuilta tai kysy lisää ELY-keskusta tai paikalliselta Leader –ryhmältä, linkki yhteystietoihin.

Esite hankerahoituksesta

 

Yritystukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen tai laajentamiseen. Tuettavan yrityksen täytyy sijaita maaseudulla. Suurin osa Kaakkois-Suomesta on maaseutua, mutta Imatran, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan keskustat eivät kuulu maaseutualueeseen. Tarkista tarkat rajat alueesi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta tai alueesi Leader-ryhmästä.

Aluerajauskartat

Yrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan toimintaan ja yritystoiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle. Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Yritystukea voi hakea luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin ja kommandiittiyhtiö, osuuskunta ja maatila. Yritystukea voidaan myöntää pienelle tai keskisuurelle yritykselle. Keskisuurelle yritykselle tukea voidaan myöntää vain maataloustuotteiden jalostukseen.

Tukimuodot

Investointituki

Tukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin investointeihin, joilla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehitykselle.

Tukea voi hakea kustannuksiin, jotka johtuvat seuraavista investoinneista

  • rakennuksen rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen
  • uusien koneiden ja laitteiden hankkiminen
  • tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen
  • patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaavien aineettomien oikeuksien hankkiminen

Investoinnin hyväksyttävän kustannusarvion tulee olla vähintään 10 000 €. Investointitukea voi saada 20 % arvonlisäverottomista kustannuksista. Maataloustuotteiden jalostukseen kohdistuvaan yritystoimintaan investointitukea voi saada 20 - 35 % yrityskoosta riippuen.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Ennen suunniteltua investointia voit hakea tukea investoinnin taloudellisten, teknisten tai toiminnallisten edellytysten selvittämiseen. Toimenpide voi sisältää myös rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämisen ja valmistelun. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan eikä se edellytä investoinnin toteuttamista.

Toteutettavuustutkimuksen kustannusarvion tulee olla vähintään 3.000 €, josta tukea voi saada korkeintaan 50%.

Perustamistuki

Perustamistukea voidaan myöntää uudelle yritykselle tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Tukea myönnetään liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen liittyviin asiantuntija- ja konsultointipalveluihin esim. markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Tukea voidaan myöntää myös tuotantotilojen ja koneiden ja laitteiden vuokraukseen sekä muihin perustamisesta johtuviin tarpeellisiin toimenpiteisiin. Perustamistukea myönnetään myös kokeiluihin esim. keksintöjen kaupallistamiseen tai koemarkkinointiin. Investointeihin perustamistukea ei myönnetä.

Tuen määrä: 5 000 - 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen ja toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan ja 2 000 - 10 000 euroa kokeilutoimenpiteisiin.

Yritysryhmähanke

Yritysryhmähankkeessa vähintään kolmen yrityksen ryhmä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä että yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Tavoitteena voi olla mm. markkinointiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai yritysten laatuvalmennus. Tuen hakijaksi ja hallinnoijaksi soveltuu kehittämisyhtiö sekä muu julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Mukana olevat yritykset välttyvät kokonaan hankehallinnon vaatimalta työltä. Yritysryhmähankkeen tuki on 75%.

Tuen hakeminen

Yritys- ja yritysryhmätukea haetaan ensisijaisesti sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä. Hyrrä-järjestelmään kirjautuaksesi sinulla on oltava edustamasi hakijatahon nimenkirjoitusoikeus ja verohallinnon Katso-tunniste.

Olethan yhteydessä!

Saat lisää tietoa yritys- ja yritysryhmätukien ehdoista ja hakemisesta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja paikallisesta Leader –ryhmästä. Heihin kannattaa olla yhteydessä jo ennen Hyrrä-hakemuksen täyttämistä, linkki yhteystietoihin.

Tukea rahoituksen hakemiseen

Maaseudun yrityksiä tukee maaseutuohjelman yritystukien hakemisessa myös ProAgrian Yhteistyöllä kilpailukykyä -hanke. Saat apua ideasi kehittelyyn, sparrausta liiketoimintasuunnitelman tekoon ja tukien hakemiseen. ProAgria tarjoaa maksutonta asiantuntijapalvelua yhden työpäivän (8 h) verran yhtä kehittämisideaa kohden kalenterivuoden aikana.

Esite yritysrahoituksesta
Yritystarinoita Kaakkois-Suomesta -lehtinen 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Ota yhteyttä

Toimisto:
Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin