KaakonKantri on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-yhdistysten yhteinen tiedotuskanava.

Menestyjät ovat niitä, jotka työllistyvät

Haminalaiset yrittäjät etsivät uusia tapoja työllistää nuoria ja auttaa heitä yrittäjyyden alkuun.

- Haluamme, että yrittäjyys olisi nuorille todellinen vaihtoehto työllistää itsensä. Yrittäjyys ei aina kulje suvussa, eikä se aina vaadi valtavaa pääomaa, muistuttaa Kehittyvä Hamina ry:n hankevetäjä Pia Puheloinen.

Puheloinen aloittaa vuoden pestinsä Yritystä löytyy! -hankkeessa innostuneena ja kertoo panostavansa tiedottamiseen, tavoitteelliseen yhteistyöhön ja siihen, että yrittäjille ja nuorille järjestetään tilaisuuksia kohdata toisensa.
- Haluamme lisätä yrittäjien ja opiskelijoiden vuorovaikutusta. Yrittäjät voivat tarvita nuorten osaajien apua esimerkiksi digitalisaatioon ja nuoret voivat saada yrittäjiltä vinkkejä yrittämiseen liittyvissä asioissa. Haluamme kehittää myös yrittäjien ja oppilaitosten välille toimivaa, molempia hyödyttävää yhteistyötä. Uusia mahdollisuuksia avaavat esimerkiksi kesätyöpaikat, oppisopimuskoulutus ja mahdolliset sukupolvenvaihdokset yrityksessä.

Yrittäjien tarpeet nousevat esille jo Yritystä löytyy! –hankkeen taustaorganisaatiosta. Kehittyvä Hamina ry on reilun 100 jäsenyrityksen muodostama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Haminan elävyyttä ja viihtyisyyttä ja kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä. Puheloinen puolestaan on työskennellyt 10 vuotta Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston koulutusneuvonnassa, joten hänen kauttaan hanke saa vahvan kokemuksen oppilaitos- ja opiskelijayhteistyöstä.

Nuoret kohtaavat yrittäjiä leffassa

Vaikea taloustilanne ja heikentynyt työllisyystilanne ovat vaikeuttaneet nuorten sijoittumista työelämään.
- Kunnat panostavat kiitettävästi etsivään nuorisotyöhön, mutta normaalisti opiskeluissaan edistyviä nuoria ei saa unohtaa. He ovat Yritystä löytyy! –hankkeen pääasiallinen kohderyhmä, sillä yrittäjyys edellyttää sitkeyttä ja hyvää elämänhallintaa, kertoo Puheloinen.
- Ennen menestyjiä olivat ne nuoret, jotka saavuttivat työssään jotain erityistä. Nyt menestyjiä ovat ne, jotka ylipäänsä työllistyvät, vertaa Puheloinen.

Kohtaamispaikkoja yrittäjien ja opiskelijoiden välillä etsitään kevään leffatapahtumassa ja syksyllä järjestettävässä Haminan omassa rekrytapahtumassa, joihin Puheloinen toivoo runsasta osallistumista myös yrittäjien taholta.

Yritystä löytyy! –hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta paikallisen Leader-ryhmän, Leader Sepran kautta. Hankkeen yhteistyötahoja ovat Haminan kaupungin työllisyysyksikön lisäksi TE-toimisto, Väylä, Sotek ja nuorten pajatoiminta.


Kaakkois-Suomesta 97 % kuuluu maaseutuun. Käytännössä vain kaupunkikeskustat on rajattu maaseuturahoituksen ulkopuolelle. Tutustu, kuuluuko yrityksesi maaseutu- vai kaupunkialueelle Kaakkois-Suomen kaupunkien aluerajauskartoista. Kehittämishankkeiden osalta Leader-ryhmillä saattaa olla pieniä poikkeamia aluerajauksissa.


Teksti: Terhi Ojanen, sisällöntuottaja, KaakonKantri
Kuva: Polkuautoilijat kisaavat Raatihuoneen torilla, kuva Haminan kaupunki.
Kuva edellisellä sivulla: Pia Puheloinen rohkaisee yrittäjiä ja nuoria yhteistyöhön. Kuva Terhi Ojanen.

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Ota yhteyttä

Toimisto:
Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin