KaakonKantri on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-yhdistysten yhteinen tiedotuskanava.
  • Etusivu
  • Uutiset
  • Kalatalousryhmät tukevat kalastuselinkeinoa ja -matkailua

Kalatalousryhmät tukevat kalastuselinkeinoa ja -matkailua

Kalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi alueelliset kalatalouden toimintaryhmät myöntävät julkista tukea kalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviin hankkeisiin.

Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän alue kattaa Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä- ja Pohjois-Savon alueet. Tukea voi saada esimerkiksi:

  • ammattikalastajien yhteistyön lisäämiseen
  • ammattikalastajien liiketoiminnan ja uusien tuotteiden ja toimintamuotojen kehittämiseen
  • kalastusmatkailun kehittämis- ja investointihankkeisiin
  • pienimuotoisiin menekinedistämistapahtumiin ja kalanjalostuksen lisäämiseen
  • kansainväliseen yhteistyöhön

Kalatalousryhmän tehtävänä on tukea elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä paikallisten hankkeiden kautta. Käytännössä se tehdään auttamalla yrityksiä tukihakemusten laadinnassa ja myöntämällä rahoitusta erilaisille hankkeille. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varoista. Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän aktivaattorina toimii Pekka Sahama ja ohjelmaa hallinnoi Rajupusu Leader ry.

Etelä-Suomessa, Suomenlahden rannikolla toimii toimii vastaavasti Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO. Ryhmän koordinaattorina toimii Esko Taanila ja ohjelmaa hallinnoin Leader Sepra.

Tuloksellista paikalliskehittämistä EU:n kalatalousalueilla 

Helsingissä järjestetään 24.–26.5. kansainvälinen seminaari, jossa tapaavat kalatalouden toimintaryhmät EU:n eri jäsenmaista. Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät edistävät meri- ja kalatalouden elinkeinoja. 

Ryhmät auttavat kalastajia uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä, innostavat nuoria alalle, edesauttavat kehittämään ja brändäämään vaikkapa särkikalasta gourmet-tasoisia nautintoja sekä kalanluista eksoottisia koruja. Toiminta on siis hyvin laajaa ja nivoutuu sinisen kasvuun ja biotalouteen. Lue lisää seminaarista.


Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän www-sivut
Etelä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän www-sivut


Teksti: Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmä sekä Saija Räty, KaakonKantri
Kuva: Heikki Heimala
Kuva edellisellä sivulla: Pekka Sahama on Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän aktivaattori. Kuvaaja: Saija Räty, KaakonKantri

 

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Ota yhteyttä

Toimisto:
Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin