Maataloustuet

Maatalouden kehittäminen

Maatalouden investointituki tarjoaa mahdollisuuden maatilan kehittämiseen esimerkiksi rakentamisinvestointien kautta. Se edellyttää liiketoimintasuunnitelmaa. ELY-keskus ottaa huomioon mm. seuraavia asioita, kun se harkitsee tuen myöntämistä:

  • yritystoiminnan taloudelliset edellytykset
  • vaikutukset maatilan työympäristöön, tuotantohygieniaan, eläinten hyvinvointiin ja ympäristön tilaan
  • tilan rakennus- ja konekanta, tilusrakenne ja peltojen kasvukunto

Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea kosteikkojen perustamiseen (aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys, vesioikeudellinen yhteisö) sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen (aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys).

Nuoren viljelijän aloitustuki

Tukea voi hakea alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka alkaa harjoittaa maataloutta. Tuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle.

Neuvo 2020 –palvelut

Neuvo2020 -neuvojien avulla voit saada laadukasta neuvontaa monista tukiehdoista. Voit kehittää tilasi tuotantoa ja saada tukea uusille ideoille. Neuvojilla on erityisosaamista esimerkiksi eläin-, kasvi-, luomu- ja energia-asioista.

Tila voi käyttää ohjelmakauden aikana (vuosina 2015–2020) yhteensä 3500 euron edestä neuvontapalveluita. Yhden neuvontakäynnin kustannus voi olla enimmillään 1500 euroa. Tilan maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus neuvonnan kustannuksista.

Lue lisää

Viljelijätuet

Viljelijätuet maksetaan pinta-alaa, eläintä/eläinyksikköä tai tuotettua määrää kohden. Lisäksi tukea voi hakea investointeihin, elinkeinosuunnitelman hankintaan ja koulutukseen. Viljelijätukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus.
Tutustu tukiin Mavi.fi:ssä

Valtaosa viljelijätuista on haettavissa Vipu-palvelun kautta. Olethan tukiasioissa yhteydessä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

Kiinnostaako koulutus, tutustu myös kehittämishankkeisiin.

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-yhdistysten yhteinen tiedotuskanava.

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Ota yhteyttä

Toimisto:
Leader Länsi-Saimaa ry
Kipparinkatu 1, 53900 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin