Rural Explorer – kulttuuripaikat tarinoiden tuella matkailutuotteiksi

Kaakkois-Suomessa tehdään monenlaista matkailun kehittämistyötä, mutta pääosa siitä suuntautuu maaseutualueiden ulkopuolelle, suuriin matkailukeskittymiin. Maaseutualueen kiinnostavuutta matkailukohteena on kuitenkin myös tarvetta lisätä uudenlaisilla avauksilla, joiden tulee rakentua maaseudun omien voimavarojen, sisältöjen ja toimijoiden varaan.

Lue lisää

Valokuituyhteyksien tarvekartoituksella on nyt loppurutistus

Kymijoen Kyläkuitu käynnisti syyskuussa 2017 valokuituyhteyksien tarvekartoitushankkeen, joka toteutetaan Pohjois-Kymen Kasvun Leader-rahoituksella. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa valokuituverkon rakentamisedellytyksiä kohdealueilla. 

Lue lisää

Omaperäisyyttä ja rohkeutta kuntamarkkinointiin

Parin vuoden kunnanjohtajaurani aikana olen muodostanut oman näkemykseni siitä mikä on toimivaa kuntamarkkinointia. Toimiessani aiemmin tutkijana tekniikan alalla, totuin käsittelemään asioita lukujen kautta, kokonaisuutta samalla havainnoiden. Saman lähestymistavan olen kokenut toimivaksi myös kuntamarkkinointia suunniteltaessa. 

Lue lisää

Sisäisellä markkinoinnilla vaikuttaviin tuloksiin

Markkinointi ja etenkin sisäinen markkinointi jäävät usein vähemmälle huomiolle puhuttaessa julkisista palveluista. Työn tiimellyksessä ei aina huomata, kuinka työmme tuloksia ja vaikuttavuutta voitaisiin parantaa miettimällä tarkemmin eri kohderyhmien tarpeita. Niin, ja kohderyhmillä tässä kohtaa tarkoitetaan asiakkaiden ja sidosryhmien lisäksi myös meitä itseämme työntekijöinä.

Lue lisää

Digi tulee ja kaappaa meidät!

Yrittäjyys on murroksessa. On yhä useampia keinoja työllistää itsensä; yhtiömuotoja riittää ja kuka tahansa voi toimia palkkatyön ohella kevytyrittäjänä. Yritysten ympärillä myös kuluttajien käytös muuttuu. Omistaminen ei ole enää läheskään niin ehdotonta kuin palvelun tai tuotteen jakaminen muiden kanssa.

Lue lisää

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-yhdistysten yhteinen tiedotuskanava.

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Ota yhteyttä

Toimisto:
Leader Länsi-Saimaa ry
Kipparinkatu 1, 53900 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin